Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00261 - Subsidieovereenkomst voor proefproject TriVelo - Werkingsjaar 2021 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 23:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00261 - Subsidieovereenkomst voor proefproject TriVelo - Werkingsjaar 2021 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 47
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00261 - Subsidieovereenkomst voor proefproject TriVelo - Werkingsjaar 2021 - Goedkeuring 2021_GRMW_00261 - Subsidieovereenkomst voor proefproject TriVelo - Werkingsjaar 2021 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 2.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De vergrijzing en de wens van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven, maakt dat zij steeds vaker en langer aan het verkeer deelnemen. Zich vlot en veilig verplaatsen is een basisbehoefte en belangrijk om deel te nemen aan het openbare leven, van diensten en voorzieningen gebruik te maken, andere mensen te ontmoeten, enzovoort.

Ouderen - vooral fietsers en voetgangers- zijn vaak kwetsbaarder in het verkeer. Dit blijkt ook uit de cijfers van VIAS, het Belgisch expertisecentrum rond verbetering van verkeersveiligheid. Daarnaast hebben ze een groter risico om geconfronteerd te worden met een of andere vorm van vervoersarmoede. We spreken van vervoersarmoede wanneer iemand om een bepaalde reden ergens niet geraakt en daardoor van bepaalde aspecten van het maatschappelijk leven wordt uitgesloten. Het is een combinatie van gebrekkige bereikbaarheden én beperkte persoonlijke mogelijkheden of vaardigheden. 

Stad Gent zet al in op vervoer voor ouderen. De lokale dienstencentra bieden vrijwilligersvervoer aan naar het dienstencentrum voor minder mobiele ouderen uit de wijk. In de woonzorgcentra en in sommige lokale dienstencentra staan duofietsen en/of rolstoelfietsen ter beschikking van bezoekers, bewoners en/of cliënten. En in een aantal lokale dienstencentra wordt geëxperimenteerd met een boodschappenbus. Er worden ook regelmatig infosessies georganiseerd over autodelen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Stad Gent wil duurzame verplaatsingen stimuleren. Er zijn echter heel wat drempels voor ouderen. Het sociale aspect van het gewenste mobiliteitsbeleid vraagt om extra aandacht. 

Met het proefproject Trivelo testen we samen met vzw Passievrucht een nieuw concept uit, namelijk een fietstaxidienst voor minder mobiele ouderen. Vrijwilligers halen in een triofiets buurtbewoners thuis op om hen naar LDC De Thuishaven of naar de winkel, de kapper,... te voeren en terug. De initiatiefnemers willen zo sociaal vervoer voor ouderen aanbieden en hen weer laten genieten van de ervaring van het fietsen. Tegelijk wil deze dienstverlening iets doen aan de vereenzaming bij veel ouderen. Wie minder mobiel is, komt sowieso al minder buiten. 

De vrijwilligers die de fiets besturen, zijn een mix van Gentenaars en nieuwkomers. Op deze manier bevordert het project ook de integratie van nieuwkomers. 

Hiertoe werd een subsidieovereenkomst 'ProefprojectTriVelo' - werkingsjaar 2021 opgemaakt, te sluiten met Passievrucht vzw, Zilverenberg 5, 9000 Gent.

Huidige overeenkomst gaat in op 01/04/2021 en eindigt op 30/06/2021.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Regie en Regio
Budgetplaats   R00100000  
Categorie* 6491000 
Subsidiecode NIET RELEVANT 
2021 € 2.000 
Totaal € 2.000 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACJ0012 Verbeteren van vervoer op maat voor minder mobiele senioren ter ondersteuning van een mobiliteitsoplossing

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst 'Proefproject TriVelo' - werkingsjaar 2021 - met Passievrucht vzw, Zilverenberg 5, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.