Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00266 - Samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van diensten: Studie voor de heraanleg van het wegvak N414 Kortrijksesteenweg, tussen kruispunt Koningin Elisabethlaan en kruispunt Prinses Clementinalaan (kruispunten niet inbegrepen) te Gent - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00266 - Samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van diensten: Studie voor de heraanleg van het wegvak N414 Kortrijksesteenweg, tussen kruispunt Koningin Elisabethlaan en kruispunt Prinses Clementinalaan (kruispunten niet inbegrepen) te Gent - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00266 - Samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van diensten: Studie voor de heraanleg van het wegvak N414 Kortrijksesteenweg, tussen kruispunt Koningin Elisabethlaan en kruispunt Prinses Clementinalaan (kruispunten niet inbegrepen) te Gent - Goedkeuring 2021_GRMW_00266 - Samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van diensten: Studie voor de heraanleg van het wegvak N414 Kortrijksesteenweg, tussen kruispunt Koningin Elisabethlaan en kruispunt Prinses Clementinalaan (kruispunten niet inbegrepen) te Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Gewest wil de volgende diensten uitvoeren (dossier X40/N444/1):

  • technische studie voor de heraanleg van rijweg, fietspaden en parkeerstroken langs de gewestweg N414 tussen het kruispunt met de Koningin Elisabethlaan en het kruispunt met de Prinses Clementinalaan (tussen de kmpt 0,58 en 0,88, excl. kruispunt), en voor het aandeel in de aanleg van RWA-riolering in functie van de afwatering van de gewestweg; 

TMVW wil de volgende diensten uitvoeren (dossier DOM-061/20/047-Z):

  • studie voor de (her)aanleg van de afvalwaterriolering en van het aandeel in de aanleg van de RWA-riolering op de N414 tussen het kruispunt met de Koningin Elisabethlaan en het kruispunt met de Prinses Clementinalaan, inclusief het herstel van de wegenis die niet wordt vernieuwd door het Vlaams Gewest, en voor de aanleg van infiltratie- en buffervoorzieningen ter hoogte van de ‘erekoer’ van het Citadelpark (kant N414, tot aan de trappen), inclusief de opmaak van afkoppelingsstudies; 

De Stad wil de volgende diensten uitvoeren:

  • studie voor de (her)aanleg van voetpaden en straatmeubilair op de N414 tussen de kruispunten met de Koningin Elisabethlaan en met de Prinses Clementinalaan;
  • studie voor de heraanleg  van de  ‘erekoer’ van het Citadelpark (kant N414, tot aan de trappen);
  • studie voor de aanpassing en aantakking van de Koningin Astridlaan op de N414.

Alle partijen zijn van oordeel zijn dat de opdrachten in het algemeen belang dienen te worden samengevoegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hierbij wordt de samenwerkingsovereenkomst met het Gewest - Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV), Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 4 te 1000 Brussel en de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), Stropstraat 1 te 9000 Gent, betreffende de gezamenlijke opdrachten van diensten: Studie voor de heraanleg van het wegvak  N414 Kortrijksesteenweg, tussen kruispunt Koningin Elisabethlaan en kruispunt Prinses Clementinalaan (kruispunten niet inbegrepen) te Gent, voor goedkeuring voorgelegd.

Het Gewest, TMVW en de Stad beslissen de studieopdrachten in het algemeen belang samen te voegen en TMVW aan te duiden om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden, overeenkomstig artikel 48 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Voorwerp van de studieopdracht:

De aanbestedende overheid staat in voor de gunning van de opdracht voor de studies en het ontwerp van de werken met inbegrip van de opmaak van de aanbestedingsdocumenten voor de uitvoering van de gezamenlijke opdracht van de werken en met inbegrip van de opvolging van de werken, alsook de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.

Met betrekking tot de werken zal, voorafgaand aan de publicatie, een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst opgemaakt worden. Hierin zal bepaald worden wie de aanbestedende overheid wordt van de werken, wie de opdracht heeft voor de leiding van de werken en hoe en door wie het toezicht op de werken wordt georganiseerd.

De aanbestedende overheid maakt een studiebestek op en legt dit ter goedkeuring voor aan de andere partijen.

De aanbestedende overheid mag de opdracht slechts publiceren nadat alle partijen de aanbestedingsdocumenten goedgekeurd hebben en zich formeel akkoord hebben verklaard met het aandeel in de studies die ze financieel ten laste nemen.

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde samenwerkingsovereenkomst met het Gewest - Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV), Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 4 te 1000 Brussel en de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), Stropstraat 1 te 9000 Gent, betreffende de gezamenlijke opdrachten van diensten: Studie voor van het wegvak N414 Kortrijksesteenweg, tussen kruispunt Koningin Elisabethlaan en kruispunt Prinses Clementinalaan (kruispunten niet inbegrepen) te Gent.


Bijlagen