Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00295 - Nieuw subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan culturele verenigingen ingevolge de coronacrisis - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00295 - Nieuw subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan culturele verenigingen ingevolge de coronacrisis - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00295 - Nieuw subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan culturele verenigingen ingevolge de coronacrisis - Goedkeuring 2021_GRMW_00295 - Nieuw subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan culturele verenigingen ingevolge de coronacrisis - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De vrijetijdssector heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis en de beperkingen die gelden voor het organiseren van activiteiten. In de cultuursector hebben de maatregelen ertoe geleid dat heel wat verenigingen hun activiteiten moesten stoppen. Ondertussen blijven een aantal vaste kosten doorlopen, maar verschillende inkomstenbronnen zijn weggevallen. Veel kleinschalige culturele verenigingen zijn dan ook financieel getroffen door de coronacrisis. Om het voortbestaan van deze verenigingen te ondersteunen voorziet de Stad een huurcompensatiepremie voor culturele verenigingen die voor hun werking infrastructuur huren op de private huurmarkt.

Op 19 oktober 2020 hechtte de gemeenteraad zijn goedkeuring aan het 'Subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan culturele verenigingen ingevolge de coronacrisis', waarbij verenigingen een aanvraag konden indienen voor een huurcompensatiepremie voor de maanden april, mei en/of juni 2020. 

Hierbij wordt aan de gemeenteraad voorgesteld een nieuw gelijkaardig reglement goed te keuren, waarbij tevens voor de maanden oktober, november en/of december 2020 een huurcompensatiepremie kan worden aangevraagd, en waarbij de indiendatum wordt verlengd van 31 maart 2021 tot 30 juni 2021. Het nieuwe reglement treedt in werking na bekendmaking en eindigt op 30 september 2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Cultuurdienst is belast met de controle van de uitvoering van dit reglement.

Het ontwerp van 'Subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan culturele verenigingen ingevolge de coronacrisis' wordt tevens voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Adviezen

cultuurraad Gunstig advies

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Heft het 'Subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan culturele verenigingen ingevolge de coronacrisis', zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 oktober 2020, op.

Artikel 2

Keurt goed het nieuwe 'Subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan culturele verenigingen ingevolge de coronacrisis' zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen