Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00298 - Subsidiereglement voor het verlenen van werkingssubsidies aan de Gentse niet-structureel gesubsidieerde toneelgezelschappen - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00298 - Subsidiereglement voor het verlenen van werkingssubsidies aan de Gentse niet-structureel gesubsidieerde toneelgezelschappen - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00298 - Subsidiereglement voor het verlenen van werkingssubsidies aan de Gentse niet-structureel gesubsidieerde toneelgezelschappen - Wijziging 2021_GRMW_00298 - Subsidiereglement voor het verlenen van werkingssubsidies aan de Gentse niet-structureel gesubsidieerde toneelgezelschappen - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012, artikel 55.
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sinds 2004 ondersteunt de Stad Gentse amateurtheaterverenigingen, onder andere via een subsidiereglement voor werkingssubsidies. De toegekende subsidies worden jaarlijks bepaald op basis van de werking van de amateurtheaterverenigingen in het vorige seizoen. Jaarlijks tegen uiterlijk 30 september dienen de amateurtheaterverenigingen daartoe een werkingsverslag in over het voorbije seizoen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hierbij wordt voorgesteld om de toekenning van de subsidies met betrekking tot de seizoenen 2020-2021 en 2021-2022 te baseren op de werking van de amateurtheatergezelschappen voor het seizoen 2019-2020 (in plaats van de werking in het voorafgaande seizoen, zoals oorspronkelijk in het subsidiereglement voorzien). Omwille van de corona-maatregelen hebben de betrokken verenigingen het seizoen 2020-2021 immers geen of nauwelijks een werking kunnen ontplooien, en zal ook de werking in het seizoen 2021-2022 minstens gedeeltelijk verhinderd zijn. Nochtans hebben de betrokken verenigingen zwaar te lijden onder de corona-crisis: een aantal vaste kosten blijven doorlopen, maar  wegens gebrek aan activiteiten hebben deze verenigingen geen inkomsten  kunnen genereren. 


Er wordt voorgesteld om een artikel 3bis toe te voegen aan het reglement. 

De wijziging van het 'Reglement voor het verlenen van werkingssubsidies aan de Gentse niet-structureel gesubsidieerde toneelgezelschappen' wordt tevens voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, art. 55.

Adviezen

cultuurraad Gunstig advies

Activiteit

AC34114 Ondersteunen van de Gentse cultuursector door projectmatige subsidies

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt artikel 3 van het 'Reglement voor het verlenen van werkingssubsidies aan de Gentse niet-structureel gesubsidieerde toneelgezelschappen' als volgt: 

Toevoeging van artikel 3bis 'Uitzonderingsbepaling naar aanleiding van de coronacrisis'.
Wat betreft subsidieaanvragen voor de werking die werd gerealiseerd in de theaterseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 is het de aanvrager toegestaan om, in afwijking van artikel 2 en artikel 3(3), het aantal producties aan te tonen op basis van het theaterseizoen 2019-2020.

De wijziging treedt in werking op 1 april 2021.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Reglement voor het verlenen van werkingssubsidies aan de Gentse niet-structureel gesubsidieerde toneelgezelschappen'.


Bijlagen

  • Bestaand subsidiereglement werkingssubsidies amateurtheater
  • Subsidiereglement werkingssubsidie amateurtheaterverenigingen - versie wijzigingen
  • Gecoördineerde versie
  • Gecoördineerde versie - word