Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00273 - Sluiten van een bijakte nr 1 aan de erfpachtovereenkomst met betrekking tot stadseigendom gelegen te Wondelgem, Lusthoflaan-Klimoplaan (Dagcentrum De Wal) en het stadseigendom gelegen te Wondelgem, Botestraat 133 (Kasteel en Orangerie) - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00273 - Sluiten van een bijakte nr 1 aan de erfpachtovereenkomst met betrekking tot stadseigendom gelegen te Wondelgem, Lusthoflaan-Klimoplaan (Dagcentrum De Wal) en het stadseigendom gelegen te Wondelgem, Botestraat 133 (Kasteel en Orangerie) - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00273 - Sluiten van een bijakte nr 1 aan de erfpachtovereenkomst met betrekking tot stadseigendom gelegen te Wondelgem, Lusthoflaan-Klimoplaan (Dagcentrum De Wal) en het stadseigendom gelegen te Wondelgem, Botestraat 133 (Kasteel en Orangerie) - Goedkeuring 2021_GRMW_00273 - Sluiten van een bijakte nr 1 aan de erfpachtovereenkomst met betrekking tot stadseigendom gelegen te Wondelgem, Lusthoflaan-Klimoplaan (Dagcentrum De Wal) en het stadseigendom gelegen te Wondelgem, Botestraat 133 (Kasteel en Orangerie) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht.

Voorgestelde uitgaven

€ 2.500,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 19 december 2016 verleende de gemeenteraad de goedkeuring aan vzw Kompas om vanaf 1 januari 2017 de exploitatie van de stedelijke instelling De Wal over te nemen. 

Bij akte verleden op 7 februari 2017 voor notaris Christophe BLINDEMAN en notaris Bart VAN DE KEERE, heeft de Stad Gent, voor een duur van vijftig (50) jaar, met ingang op 1 maart 2017 en eindigend op 28 februari 2067, volgende onroerende goederen in erfpacht gegeven aan vzw Kompas: 

  • Vier gebouwen op en met grond (Polyvalente zaal, De Regenboog, De Zon en Dagcentrum De Wal) gelegen te Wondelgem, Lusthoflaan-Klimoplaan;
  • De footprint van het Kasteel De Wal, gelegen te Wondelgem, Botestraat 133, kadastraal gekend als zijnde Gent, dertigste afdeling, Sectie B, nummer 587E;
  • De footprint van de Orangerie, gelegen te Wondelgem, Botestraat 133, kadastraal gekend als zijnde Gent, dertigste afdeling, Sectie B, nummer 585D en 587D.

In tussentijd is gebleken dat de hoogspanningscabine, waarop enkel de in erfpacht gegeven gebouwen zijn aangesloten, en de fietsenstalling die exclusief door de erfpachter gebruikt wordt, buiten de in erfpacht gegeven zone valt. Partijen wensen echter ook deze gebouwen binnen de erfpachtzone te laten vallen en de footprint van deze gebouwen bijkomend in erfpacht te geven. 

Verder om de erfpachter toe te laten de hellingsbanen voor minder-valide personen reglementair te laten plaatsen, zoals overeengekomen op 25 oktober 2019, dient gebruik te worden gemaakt van een zone behorend tot het openbaar domein rondom de gebouwen. Om dit gebruik te regelen, wensen partijen ook een erfdienstbaarheid van steun en overbouw te vestigen. 

Dientengevolge hebben partijen bijakte nr. 1 aan de erfpachtovereenkomst van 7/02/2017 opgemaakt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan bijakte nr. 1 aan de erfpachtovereenkomst van 7/02/2017, met ingang op de eerste dag van de maand na het verlijden van de notariële akte, om tevens van rechtswege te eindigen op 28/02/2067.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Vastgoed 
Budgetplaats 347250007 
Categorie*.
2021 2.500 
Totaal 2.500 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde bijakte nr. 1 aan de erfpachtovereenkomst 'met betrekking tot stadseigendom gelegen te Wondelgem, Lusthoflaan-Klimoplaan (Dagcentrum De Wal) en het stadseigendom gelegen te Wondelgem, Botestraat 133 (Kasteel en Orangerie)' van 7/02/2017, met vzw Kompas, met maatschappelijke zetel te 9032 Gent, Botestraat 131-133, ingeschreven in rechtspersonenregister onder nummer 0443.255.356, meer bepaald voor het stadseigendom, gelegen te 9032 Gent, Botestraat 133, kadastraal gekend als zijnde Gent, 30e afdeling, sectie B, deel van het perceel 585F en 587 F, voor de resterende duur van de erfpachtovereenkomst, ingaand op de 1e dag van de maand na het verlijden van de notariële akte, en van rechtswege eindigend op 28/02/2067.