Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00302 - Afwijking van het 'Reglement m.b.t. de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen' omwille van COVID-19 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Tine Heyse

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00302 - Afwijking van het 'Reglement m.b.t. de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen' omwille van COVID-19 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00302 - Afwijking van het 'Reglement m.b.t. de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen' omwille van COVID-19 - Goedkeuring 2021_GRMW_00302 - Afwijking van het 'Reglement m.b.t. de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen' omwille van COVID-19 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 25 juni 2012 keurde de gemeenteraad het 'Reglement m.b.t. de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen' goed.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Erkende milieu- en natuurverenigingen kunnen volgens de voorwaarden in het subsidiereglement elk jaar voor 31 maart subsidie  aanvragen voor hun activiteiten in het vorige werkjaar.

Het subsidiereglement voorziet vooral subsidies voor publieksgerichte activiteiten. Omwille van de coronacrisis konden heel wat erkende  milieu- en natuurverenigingen geen activiteiten organiseren. Hierdoor zal het subsidiebedrag voor de werking van verenigingen in 2020 volgens de voorwaarden van het subsidiereglement drastisch lager zijn dan andere jaren. 

Met betrekking tot de algemene werking van verenigingen wordt gevraagd billijkheid na te streven als overheidsdienst. 

De Dienst Milieu en Klimaat stelt  voor om de voorwaarden uit het subsidiereglement enkel toe te passen indien het subsidiebedrag gelijk is aan of hoger dan het subsidiebedrag dat de vereniging in 2020 ontving voor het werkjaar 2019 en om, indien het subsidiebedrag volgens de voorwaarden lager zou uitvallen dan het subsidiebedrag dat de vereniging in 2020 ontving voor het werkjaar 2019, hetzelfde bedrag toe te kennen als in 2020 werd toegekend.        

Om deze billijkheid te kunnen toepassen wordt dus volgende afwijking van het reglement voorgesteld:

  • Indien het subsidiebedrag voor een vereniging voor het werkingsjaar 2020, volgens de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement, lager uitvalt dan het verkregen subsidiebedrag voor het werkingsjaar 2019, hetzelfde subsidiebedrag toe te kennen als verkregen voor het werkingsjaar 2019.

Activiteit

AC34250 Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed volgende afwijking van het 'Reglement m.b.t. de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen':

  • Indien het subsidiebedrag voor een vereniging voor het werkingsjaar 2020, volgens de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement, lager uitvalt dan het verkregen subsidiebedrag voor het werkingsjaar 2019, hetzelfde subsidiebedrag toe te kennen als verkregen voor het werkingsjaar 2019.

Bijlagen

  • Reglement m.b.t. de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen