Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00281 - Beleidsnota Stedenbouw en Architectuur, Publieke ruimte, Mobiliteit, Historisch Patrimonium en Erfgoed 2020-2025 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 23:46
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Carl De Decker; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00281 - Beleidsnota Stedenbouw en Architectuur, Publieke ruimte, Mobiliteit, Historisch Patrimonium en Erfgoed 2020-2025 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 35
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 8
Johan Deckmyn, Elke Sleurs, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 3
Gabi De Boever, Tom De Meester, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00281 - Beleidsnota Stedenbouw en Architectuur, Publieke ruimte, Mobiliteit, Historisch Patrimonium en Erfgoed 2020-2025 - Goedkeuring 2021_GRMW_00281 - Beleidsnota Stedenbouw en Architectuur, Publieke ruimte, Mobiliteit, Historisch Patrimonium en Erfgoed 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 28 januari 2019 nam de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van het bestuursakkoord voor de komende legislatuur. 

Op 26 november 2020 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de ontwerpbeleidsnota Stedenbouw en Architectuur, Publieke Ruimte, Mobiliteit, Historisch Patrimonium en Erfgoed.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op 7 januari 2021 en op 28 januari 2021 werd een themacommissie georganiseerd om de gemeenteraadsleden de kans te geven om in gesprek te gaan over deze ontwerpbeleidsnota. Ook gaven verschillende stedelijke adviesraden een advies op deze beleidsnota.

De Stedelijke Woonraad gaf een gunstig advies.

De Stedelijke Jeugdraad gaf positief advies mits opmerkingen.

De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, de stedelijke Seniorenraad en de Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur gaven geen eindoordeel, maar gaven constructieve opmerkingen ter verbetering van de nota.

De bespreking in de themacommissie en de adviesronde gaven aanleiding tot aanpassingen. Deze betreffen vooral aanvullingen, verduidelijkingen en bijkomende engagementen.

De Beleidsnota Stedenbouw en Architectuur, Publieke Ruimte, Mobiliteit, Historisch Patriomonium en Erfgoed is de basis voor de uitrol van de beleidslijnen deze thema's en bevoegdheden. 

Adviezen

Jeugdraad Gunstig advies
Minaraad Gunstig advies
Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap (SAPH) Gunstig advies
Gecoro Gunstig advies

Activiteit

AC34788 Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde Beleidsnota Stedenbouw en Architectuur, Publieke Ruimte, Mobiliteit, Historisch Patrimonium en Erfgoed.


Bijlagen

  • 20210202_Beleidsnota_FW_DefintiefV4.pdf