Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00275 - Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van projecten die plaatsvinden tijdens de Gentse Feesten, voor de periode 2020 t.e.m. 2025 - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 20:53
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00275 - Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van projecten die plaatsvinden tijdens de Gentse Feesten, voor de periode 2020 t.e.m. 2025 - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 47
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00275 - Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van projecten die plaatsvinden tijdens de Gentse Feesten, voor de periode 2020 t.e.m. 2025 - Wijziging 2021_GRMW_00275 - Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van projecten die plaatsvinden tijdens de Gentse Feesten, voor de periode 2020 t.e.m. 2025 - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 23 maart 2020 keurde de gemeenteraad het nieuwe subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van projecten die plaatsvinden tijdens de Gentse Feesten, voor de periode 2020 t.e.m. 2025 goed. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Thans blijkt een wijziging van de tekst van het reglement noodzakelijk, nl. bij artikel 7 - aanvraag (betreffende indiendatum). Tekst zal worden aangepast als volgt:

c. Subsidieaanvragen voor projecten die doorgaan tijdens de Gentse Feesten 2021 dienen ingediend te worden uiterlijk op 10 mei 2021. Voor alle daarop volgende jaren moet de aanvraag uiterlijk op 1 maart ingediend worden voor projecten die doorgaan in de daaropvolgende Gentse Feesten.

De Dienst Feesten en Ambulante handel is belast met de controle en de uitvoering van dit reglement.

Activiteit

AC34464 Gentse Feesten

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt artikel 7 van het subsidiereglement voor voor de financiële ondersteuning van projecten die plaatsvinden tijdens de Gentse Feesten, voor de periode 2020 t.e.m. 2025' als volgt: "c. Subsidieaanvragen voor projecten die doorgaan tijdens de Gentse Feesten 2021 dienen ingediend te worden uiterlijk op 10 mei 2021. Voor alle daarop volgende jaren moet de aanvraag uiterlijk op 1 maart ingediend worden voor projecten die doorgaan in de daaropvolgende Gentse Feesten".

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van projecten die plaatsvinden tijdens de Gentse Feesten, voor de periode 2020 t.e.m. 2025.


Bijlagen

  • gecoördineerde versie