Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00291 - Subsidieovereenkomst voor de realisatie van UCO-été en moestuinproject UCO-Den Hof in de Bloemekenswijk - werkingsjaar 2021 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00291 - Subsidieovereenkomst voor de realisatie van UCO-été en moestuinproject UCO-Den Hof in de Bloemekenswijk - werkingsjaar 2021 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00291 - Subsidieovereenkomst voor de realisatie van UCO-été en moestuinproject UCO-Den Hof in de Bloemekenswijk - werkingsjaar 2021 - Goedkeuring 2021_GRMW_00291 - Subsidieovereenkomst voor de realisatie van UCO-été en moestuinproject UCO-Den Hof in de Bloemekenswijk - werkingsjaar 2021 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 25.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het kader van het UCO participatieluik in het stadsvernieuwingsproject zijn al een aantal stappen gezet.

Participatie is een samengaan van weten, zeggen en doen. Naargelang de fase in het project wordt er wel een ander accent gelegd.

Mijlpalen 2012: Wijkdebat 29 maart 2012, Verhalenproject ex-werknemers, UCO-familiedag 9 juni 2012 en Textielfestival apotheose: 1 december  2012.

In 2012 werd vooral geïnvesteerd in het informeren over het project via diverse formele en informele kanalen. De conceptstudie en de daarin opgenomen principes waren het vertrekpunt.  Een ruim verspreide oproep leverde een  mooie respons op. Een verhalenproject waarbij ex-werknemers van UCO die nog in de wijk wonen of banden hebben geïnterviewd werden, leverde materiaal op om de link tussen verleden en heden te leggen. Bewoners maakten zich het project “eigen” door letterlijk de site in te nemen voor gelegenheidsactiviteiten. Een familiedag bracht ex-werknemers, toekomstige werknemers en buurtbewoners samen. Op bewonersoverleg kwam de eerste input voor de toekomstige aanleg van groenzones en buurtfunctie Balenmagazijn.

Mijlpalen 2013: OTC en IVAGO op de site, Cinema Forum traject: voorjaar 2013, Inspraak voorplein: eind 2013 opgestart.

Opnieuw een verbinding tussen verleden en heden. Elly Van Eeghem voerde in het kader van stadresidentie project van de Vooruit,  in de wijk een kunstproject uit. Hierbij werden verhalen uit de buurt via diepte-interviews naar boven gehaald. In combinatie met oud beeldmateriaal (foto’s, kaarten, communieprentjes ...) werd dit in een tijdelijk wijkmuseum aan de buurt teruggegeven.  Met een groep van bewoners werd op de Jan Yoenssite een houten constructie opgezet als tijdelijk museum, café, cinema: Cinéma Forum (een verwijzing naar een verdwenen cinéma op het Edmond van Beverenplein in de wijk). Tien dagen lang had de Bloemekenswijk haar eigen “Gentse Feesten” op die site. Met een straatfeest net voor de UCO-site werd onderlinge betrokkenheid versterkt. De groep van bewoners werd een bewonersgroep “Bloemekensforum” die in 2014 op experimentele basis een deel van de UCO-site een ontmoetingsfunctie gaf.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De bewonersgroep ging in de daaropvolgende jaren verder op de ingeslagen weg en bleef de werking verder uitbouwen met nieuwe accenten. Hoofdaccent blijft liggen op 'samen doen'. Het opzetten van een ontmoetingsplek UCO-été en bij uitbreiding initiatieven op de terreinen aan de Jan Yoensstraat.

De bewonersgroep Bloemekensforum trekt het project volledig autonoom. Zij zorgen samen met wijkbewoners en lokale partners voor het aanleveren van ideeën voor en organisatie van activiteiten, beheer en verzorgen van openingsmomenten UCO-été en het beheer en verzorgen van moestuinproject UCO-Den Hof. Nadat zij in 2016 experimenteerden met een werking vanuit het Balenmagazijn en in 2017 met een werking in samenspraak met Open Huis Jan Yoens, gaan zij in afwachting van de realisatie van het dienstenbedrijf op de site, een werking opzetten vanuit een deel van de fabriekssite om zo de link tussen bedrijvensite en buurt verder uit te bouwen.

Hiertoe werd een subsidieovereenkomst 'voor de realisatie van UCO-été en moestuinproject UCO-Den Hof in de Bloemekenswijk' - voor het werkingsjaar 2021 - opgemaakt, te sluiten met Bloemekensforum vzw, Fuchsiastraat 100, 9000 Gent.

Looptijd van de actie: van 01/04/2021 tot en met 31/12/2021.

Overzicht van de uitgaven

 

Dienst*

Beleidsparticipatie

Budgetplaats

402590003 

Categorie*

Subsidiecode

SVF.UCP

2021

22.500 

2022

2.500 

Totaal

25.000 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

PR40008 Verankeren, versterken en stimuleren van innovatieve participatie- en/of co-creatie-initiatieven

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met Bloemekensforum vzw, Fuchsiastraat 100, 9000 Gent, voor de realisatie van UCO-été en moestuinproject UCO-Den Hof in de Bloemekenswijk voor het werkingsjaar 2021, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen