Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00289 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor het inrichten van een onthaalfunctie bij Casa Rosa, Kammerstraat 22 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 21:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Jef Van Pee; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00289 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor het inrichten van een onthaalfunctie bij Casa Rosa, Kammerstraat 22 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 43
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00289 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor het inrichten van een onthaalfunctie bij Casa Rosa, Kammerstraat 22 - Goedkeuring 2021_GRMW_00289 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor het inrichten van een onthaalfunctie bij Casa Rosa, Kammerstraat 22 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Regenbooghuis Casa Rosa is ondanks recente renovaties nog niet integraal toegankelijk. Integrale toegankelijk van het eigen patrimonium is essentieel voor een laagdrempelige en toegankelijke onthaalfunctie. Een afgewerkt genderinclusief sanitair biedt een antwoord op de sanitaire noden van vele transgender personen. Daarom zijn een aantal ingrepen om het gebouw en de onthaalfunctie genderinclusief en toegankelijk te maken noodzakelijk.

De kosten van de toegankelijkheidswerken worden in hun totaliteit op 120.000 euro geraamd.

Casa Rosa heeft in december 2017 een toegankelijkheidssubsidie van het FoCi ontvangen om de toegankelijkheid van het gebouw te verbeteren en bovenstaande ingrepen uit te voeren. De subsidie bedraagt 60% (70.000 euro) van de totale geraamde kost van de werken (120.000 euro). 40% (zo’n 50.000 euro) dient Casa Rosa zelf of met andere middelen te financieren, zoals een subsidie van Stad Gent.

Een addendum werd opgemaakt voor de looptijd van 16/12/2019 t.e.m. 31/12/2020 waarbij een subsidie van € 20.000 wordt toegekend voor het integraal toegankelijk en genderinclusief maken van de onthaalruimte.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Coronacrisis en strikte opvolging van de bijhorende maatregelen zorgen ervoor dat de werken niet tijdig zijn afgerond.

Daarom wordt de looptijd van de overeenkomst verlengd tot eind augustus 2021 zonder bijkomend budget. 

Activiteit

AC35148 Doelgroepgerichte initiatieven

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst met Casa Rosa voor een verlenging in looptijd  voor de inrichting van een onthaalfunctie aan Casa Rosa, Kammerstraat 22, 9000 Gent in het kader van het uitvoeren van toegankelijkheids- en verbeteringswerken aan Regenbooghuis Casa Rosa .