Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00280 - Projectovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst voor het EFRO-project 'Voorspellingen Lokale Ondernemingen en Economie voor Drukte - VLOED' - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00280 - Projectovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst voor het EFRO-project 'Voorspellingen Lokale Ondernemingen en Economie voor Drukte - VLOED' - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00280 - Projectovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst voor het EFRO-project 'Voorspellingen Lokale Ondernemingen en Economie voor Drukte - VLOED' - Goedkeuring 2021_GRMW_00280 - Projectovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst voor het EFRO-project 'Voorspellingen Lokale Ondernemingen en Economie voor Drukte - VLOED' - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 289.634,60

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Binnen het Operationeel Programma EFRO Vlaanderen 2014-2020 is één van de vier prioritaire doelstellingen ‘Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s’ (Prioriteit 2). Binnen deze prioriteit lanceerde het EFRO programmasecretariaat de oproep ‘Smart Cities'. De oproep richtte zich op de domeinen 'Smart Government and Smart Economy' en wou op die manier het lokaal economisch weefsel versterken.

De indiening gebeurde in twee fasen. Op 25 juni 2020 ging het college van burgemeester en schepenen akkoord met de indiening van de vooraanmelding voor het project 'Voorspellingen Lokale Ondernemingen en Economie over Drukte' (VLOED) en vervolgens op 24 september 2020 met de indiening van het volledige projectvoorstel. De EFRO-managementautoriteit keurde het project goed onder voorwaarden op 26 november 2020. De definitieve goedkeuring is ontvangen op 10 februari 2021 (zie goedgekeurde projectdefinitie in bijlage).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Met het EFRO-project 'Voorspellingen Lokale Ondernemingen en Economie over Drukte - VLOED' willen we onze beschikbare data rond drukte analyseren om zo bepaalde trends in de stad in kaart te brengen en vervolgens voorspellingen te doen die bruikbaar zijn voor zowel intern als extern gebruik. De bruikbaarheid van de druktedata is in de eerste plaats gericht op economische spelers zoals horeca-uitbaters, handelaars, investeerders,... in de stad en in de tweede plaats op burgers. Stadsintern bieden deze data uiteraard ook potentieel voor andere diensten zoals toerisme, evenementen, enz. De interne/externe gebruikers betrekken we dan ook nauw bij alle fasen van het project zodat de druktevoorspellingen en ontsluiting hiervan op maat zijn van hen. Verder voorzien we ook aftoetsing met de aanwezige digitale spelers (leveranciers van technologieën, start-ups en scale-ups) in Gent.

De Stad Gent is promotor van het project. De Dienst Data & Informatie en de Dienst Economie zijn betrokken in het project. De Stad Brugge is copromotor. Het project loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. De totale projectkosten bedragen 556 540 euro, waarvan 289 480,80 euro voor Stad Gent.

Twee overeenkomsten zijn verplicht af te sluiten (zie bijlagen):

  • EFRO-projectovereenkomst tussen Stad Gent als promotor en de EFRO Managementautoriteit, het Agentschap Innoveren & Ondernemen, Koning Albert II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel: regelt de afspraken en verplichtingen in het kader van het EFRO project VLOED. Deze  overeenkomst bepaalt dat Stad Gent ook de subsidies ontvangt van de copromotor stad Brugge en deze doorstort aan de copromotor.
  • Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent als promotor en de Stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge, als copromotor: is een vertaling van de afspraken in de EFRO projectovereenkomst en maakt ook afspraken rond de uitvoering van het project (o.a. rapportering, doorstorting EFRO,...)

Aangezien de EFRO Managementautoriteit pas op 10 februari 2021 het project definitief heeft goedgekeurd, konden beide overeenkomsten dan pas opgemaakt worden. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Data & Informatie  Economie
Strategische subsidies
Budgetplaats


 3448800ID

354110000  3449800SS 
Categorie*
Subsidiecode EFR.VLD  EFR.VLD
EFR.VLD

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Data & informatie  Economie  Strategische subsidies
Budgetplaats


 3448800ID

 
354110000  3449800SS 
Categorie* E
Subsidiecode EFR.VLD   EFR.VLD  EFR.VLD

Verwachte ontvangsten

€ 445.232,00

Activiteit

AC34488 Coördinatie databeleid

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde EFRO-projectovereenkomst met de Afdeling Europese programma’s van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, Koning Albert II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel, en de samenwerkingsovereenkomst met de Stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge, in het kader van het EFRO Vlaanderen-project 1410 'Voorspellingen Lokale Ondernemers en Economie voor Drukte - VLOED', lopende van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.


Bijlagen