Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00304 - Jaarverslag Ombudsvrouw 2020 - Kennisneming

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 21:11
Behandeld

Samenstelling

Bevoegde schepen

Zeneb Bensafia

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter
2021_GRMW_00304 - Jaarverslag Ombudsvrouw 2020 - Kennisneming 2021_GRMW_00304 - Jaarverslag Ombudsvrouw 2020 - Kennisneming

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het reglement over de werking van de dienst van de Ombudsvrouw/man, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016 en gewijzigd op 14 december 2020, artikel 4, § 5, b. 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het reglement over de werking van de dienst van de Ombudsvrouw/man, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016 en gewijzigd op 14 december 2020, artikel 4, § 5, b. 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij raadsbesluit van 17 december 1996 werd een Ombudsdienst opgericht en werd het reglement inzake de werking van de Gentse Ombudsdienst goedgekeurd.
In de gemeenteraad van 25 april 2016 werd voormeld reglement opgeheven en vervangen door het 'reglement over de werking van de dienst van de Ombudsvrouw/man dat op 14 december 2020 werd gewijzigd. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4, § 5, b van het reglement brengt de Ombudsvrouw/man jaarlijks aan de gemeenteraad schriftelijk verslag uit over haar/zijn werkzaamheden.

De Ombudsvrouw heeft een verslag gemaakt over haar werkzaamheden in 2020.

Het 'Jaarverslag Ombudsvrouw 2020' -met een document 'bijlagen bij het jaarverslag Ombudsvrouw 2020'- wordt ter kennisneming voorgelegd.

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau formuleren een antwoord op het jaarverslag.

Activiteit

AC34798 Organiseren interne werking Ombudsdienst

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het 'Jaarverslag Ombudsvrouw 2020' en van de antwoorden van het college van burgemeester en schepenen op dit jaarverslag.


Bijlagen

  • Jaarverslag ombudsvrouw 2020_definitieve versie.pdf
  • Bijlagen_jaarverslag Ombudsvrouw 2020_definitieve versie.pdf
  • antwoord van het college van burgemeester en schepenen en vast bureau op het jaarverslag 2020 van de Ombudsvrouw