Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00307 - Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 21:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00307 - Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00307 - Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - Goedkeuring 2021_GRMW_00307 - Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, artikel 62.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 37.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten die worden ingediend door de fracties.

Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden (in de vorm van een lijst per fractie) ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Groen-fractie laten weten over te gaan tot vervangingen in de bijzondere commissies.

De Groen-fractie heeft bij de voorzitter van de gemeenteraad een akte van voordracht ingediend.

De akte van voordracht is ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het voorgestelde lid deel van uitmaakt en is derhalve ontvankelijk.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vervanging van Anita De Winter door Fourat Ben Chikha als effectief lid in de Commissie Algemene Zaken, Financiën en Burgerzaken.

Artikel 2

Keurt goed de vervanging van Tine De Moor door Bert Misplon als effectief lid in de Commissie Stedenbouw, Stadsontwikkeling en Wonen.

Artikel 3

Keurt goed de vervanging van Sara Matthieu door Cengiz Cetinkaya als effectief lid in de Commissie Stedenbouw, Stadsontwikkeling en Wonen.

Artikel 4

Keurt goed de vervanging van Cengiz Cetinkaya door Sara Matthieu als plaatsvervangend lid in de Commissie Stedenbouw, Stadsontwikkeling en Wonen.

Artikel 5

Keurt goed de vervanging van Fourat Ben Chikha door Evita Willaert als effectief lid in de Commissie Mobiliteit, Openbaar domein, Economie en Werk.

Artikel 6

Keurt goed de vervanging van Zeneb Bensafia door Anita De Winter als effectief lid in de Commissie Mobiliteit, Openbaar domein, Economie en Werk.

Artikel 7

Keurt goed de vervanging van Evita Willaert door Fourat Ben Chikha als plaatsvervangend lid in de Commissie Mobiliteit, Openbaar domein, Economie en Werk.

Artikel 8

Keurt goed de vervanging van Tine De Moor door Cengiz Cetinkaya als effectief lid in de Commissie Milieu, Personeel en FM.

Artikel 9

Keurt goed de vervanging van Cengiz Cetinkaya door Tine De Moor als plaatsvervangend lid in de Commissie Milieu, Personeel en FM.

Artikel 10

Keurt goed de vervanging van Evita Willaert door Zeneb Bensafia als effectief lid in de Commissie Vrije Tijd, Publiekszaken en Pensioenen.

Artikel 11

Keurt goed de vervanging van Sara Matthieu door Evita Willaert  als plaatsvervangend lid in de Commissie Vrije Tijd, Publiekszaken en Pensioenen.