Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00349 - Samenwerkingsovereenkomst voor de uitbreiding van het personeelskader van het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding in het kader van het multidisciplinair team - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00349 - Samenwerkingsovereenkomst voor de uitbreiding van het personeelskader van het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding in het kader van het multidisciplinair team - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00349 - Samenwerkingsovereenkomst voor de uitbreiding van het personeelskader van het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding in het kader van het multidisciplinair team - Goedkeuring 2021_GRMW_00349 - Samenwerkingsovereenkomst voor de uitbreiding van het personeelskader van het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding in het kader van het multidisciplinair team - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 27 april 2018 
  • Het besluit van de Vlaamse Regering  tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 1 juni 2018.

Voorgestelde uitgaven

€ 49.895,98

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Tot 31-8-2019 organiseerde het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (iCLB) zelf een multidisciplinair team (MDT) erkend voor de opmaak van 'A-docs' in het kader van de begeleiding van cliënten binnen de niet-rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Dit is een niet-decretale taak die meerdere CLB’s nog opnemen. Hiertoe ontving het iCLB jaarlijks middelen van de Vlaamse overheid - Departement Welzijn op basis van het aantal opgeleverde dossiers. Deze middelen vertegenwoordigen jaarlijks het loon op niveau van bachelor. Omdat deze middelen niet toereikend zijn om meerdere mensen uit verschillende disciplines aan te stellen en tegelijk te voldoen aan de opgelegde vormings- en kwaliteitseisen, zal het iCLB geen apart MDT meer organiseren.

Om de cliënten toch nog een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden m.b.t. toeleiding naar de niet-rechtstreekse jeugdhulp, werkt het iCLB vanaf 1-9-2019 samen met het erkend MDT van het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB) regio Gent, Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg. Het MDT van het VCLB regio Gent zal middelen voor het loon op niveau van bachelor overdragen aan het iCLB. Hiermee kan iCLB zelf een eigen medewerker aanstellen die zal participeren aan het MDT VCLB regio Gent en het aanspreekpunt zal zijn voor de collega’s iCLB in dossiers voor het MDT.

Het jaarlijks terug te betalen bedrag voor loonkost medewerker(s) iCLB wordt bepaald door het aantal dossiers dat deze medewerkers hebben opgemaakt in het voorbije schooljaar/kalenderjaar’ 

Voor deze samenwerking is een uitbreiding nodig van het personeelskader van het iCLB met een ambt op niveau van bachelor.

VCLB regio Gent vzw engageert zich om de personeelskosten hiervoor integraal terug te betalen aan de Stad Gent. Deze samenwerking is voor de Stad Gent budgetneutraal.


Overzicht van de uitgaven

Dienst* iCLB 
Budgetplaats  343910000 
Categorie* 62* 
Subsidiecode VCL-MDT 
2020 1.348,54 
2021 16.182,48 
2022 16.182,48 
2023 16.182,48 
Later  
Totaal 49.895,98

Overzicht van de inkomsten

Dienst* iCLB 
Budgetplaats  343910000 
Categorie*  7472000 
Subsidiecode VCL-MDT 
2020 1.348,54 
2021 16.182,48 
2022 16.182,48 
2023 16.182,48 
2024  
2025  
Later  
Totaal 49.895,98

Verwachte ontvangsten

€ 49.895,98

Activiteit

AC34391 Realiseren van aanbodgestuurde en vraaggestuurde leerlingenbegeleiding

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding regio Gent vzw, Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg, voor de uitbreiding van het personeelskader van het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding in het kader van het multidisciplinair team.