Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00309 - Addenda in kader van de dag- en nachtopvang van dak- en thuislozen tijdens de coronacrisis - periode 29/03/2021 - 28/06/2021 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Nicolas Vanden Eynden

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00309 - Addenda in kader van de dag- en nachtopvang van dak- en thuislozen tijdens de coronacrisis - periode 29/03/2021 - 28/06/2021 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 47
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00309 - Addenda in kader van de dag- en nachtopvang van dak- en thuislozen tijdens de coronacrisis - periode 29/03/2021 - 28/06/2021 - Goedkeuring 2021_GRMW_00309 - Addenda in kader van de dag- en nachtopvang van dak- en thuislozen tijdens de coronacrisis - periode 29/03/2021 - 28/06/2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 323.376,32

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn keurden in het besluit van 22 juni 2020 de masterconvenant met CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent, goed voor werkingsjaren 2020-2022.

Naar aanleiding van de coronacrisis dienden er ook voor de dak- en thuislozen in Gent geschikte oplossingen gezocht te worden. In de nachtopvang diende men de werking aan te passen vanwege de geldende maatregelen. Daarnaast werd de capaciteit van de inloopcentra verminderd vanwege de geldende voorzorgsmaatregelen, en dienden er oplossingen gevonden te worden om eenzelfde kwaliteitsvolle dagopvang te kunnen aanbieden. Daarom werd besloten om een aantal opvangmogelijkheden die voorzien werden in de winterperiode 2019-2020 te verlengen. Dit werd vastgelegd in addenda waarbij de prestaties uit de subsidieovereenkomsten voor organisatie van de winternachtopvang en Inloopcentrum de Pannestraat werden aangevuld met enkele bijkomende prestaties. Deze addenda werden goedgekeurd op de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 mei 2020.

Tijdens de winterperiode 2020-2021 bleven de maatregelen gelden en daarom werd besloten om de openingsuren van zowel inloopcentrum De Pannestraat als inloopcentrum SOC te verruimen. Daarnaast verhuisde de werking van deze inloopcentra naar de casinozaal van het ICC met een minimumcapaciteit van 65 personen tijdens de periode van het winterplan gezien de coronamaatregelen. Dit werd vastgelegd in een addendum dat goedgekeurd werd op de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 december 2020. De winternachtopvang werd uitgevoerd zoals opgenomen in de masterconvenant. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gezien de geldende coronamaatregelen verlengen we de winternachtopvang voor dak- en thuislozen én de verruiming van de openingsuren van de inloopcentra tot eind juni 2021. Dit biedt de mogelijkheid om dakloze Gentenaars zowel ’s nachts als overdag veilig opvang te kunnen aanbieden.

In concreto betekent dit dat de werkingen vanaf het einde van het winterplan (29/03) tot en met 27 juni (laatste nacht 27 op 28 juni) gecontinueerd worden als volgt: 

  • Winternachtopvang: de continuering van de extra capaciteit winteropvang tot en met 27 juni. Dit houdt het totaal aantal nachtopvangbedden op 100.
  • Inloopcentra:
    • De continuering van dag-en avondopening op locatie ICC tot en met 2 mei.
    • Verhuis van de werkingen naar hun reguliere locaties in de Pannestraat en de Oude Houtlei vanaf 3 mei. Hierbij zijn beide locaties 7/7 overdag open. Vanaf 3 mei is er geen avondopening meer voorzien

De voorliggende addenda treden in werking op 29 maart 2021 tot en lopen met 28 juni 2021.

Gezien de crisissituatie wordt het toegekende subsidiebedrag in kader van deze addenda 100% uitbetaald na ondertekening. De masterconvenant waaraan deze addenda gekoppeld zijn bevatten de betalingsmodaliteiten een voorschot van 90% na ondertekening en een saldo van 10% na (positieve) evaluatie. De inhoudelijke en financiële evaluatie van deze addenda zal samen met de evaluatie van de winterwerkingen die opgenomen zijn in de masterconvenant gebeuren. 

Overzicht van de uitgaven

Addendum winternachtopvang voor de periode tot en met 27 juni 2021 - CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent.

Dienst*     Dak- en Thuislozenzorg 
Budgetplaats  C30100100 
Categorie*  6491000 
Subsidiecode ABB-ARM-COR 
2021 187.671 euro 
Totaal 187.671 euro 


Addendum inloopcentrum De Pannestraat tot en met 28 juni 2021 - CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent.

Dienst*     Dak- en Thuislozenzorg 
Budgetplaats  C30100100 
Categorie*  6491000 
Subsidiecode ABB-ARM-COR 
2021 135.705,32 euro 
Totaal 135.705,32 euro 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACC3010 Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabiele mensen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst voor 'Voor de deelwerking (Winter)nachtopvang voor de periode 29 maart 2021 tot en met 28 juni 2021' met CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst ‘Voor verruiming openingsmomenten inloopcentra voor periode 29 maart 2021 tot en met 28 juni 2021’ met CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.