Terug
Gepubliceerd op 09/04/2021

2021_GRMW_00344 - Vervoer op Maat op het grondgebied van de stad Gent - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 21:03
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Jef Van Pee; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00344 - Vervoer op Maat op het grondgebied van de stad Gent - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 37
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00344 - Vervoer op Maat op het grondgebied van de stad Gent - Goedkeuring 2021_GRMW_00344 - Vervoer op Maat op het grondgebied van de stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2
 • Gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 maart 2019 tot goedkeuring van de engagementsverklaring deelname en aanstelling afvaardiging in de Vervoerregioraad Gent.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1
 • Het Decreet betreffende de basisbereikbaarheid van 26 april 2019.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid trad in werking op 22 juni 2019.

Met dit decreet werd het Vlaamse Gewest ingedeeld in 15 vervoerregio’s. De vervoerregio Gent is samengesteld uit 23 gemeenten.

In uitvoering van genoemd decreet werd een vervoerregioraad samengesteld. Bij gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 maart 2019 werden de schepen bevoegd voor mobiliteit als politiek vertegenwoordiger en Peter Vansevenant en Saskia Opdebeeck als ambtelijke vertegenwoordigers van de Stad Gent in de vervoerregioraad aangesteld. 

De vervoerregioraad kreeg onder meer als opdracht mee advies te verlenen over het nieuwe kernnet van De Lijn, en het aanvullend net en het 'Vervoer op Maat' (VoM) te bepalen.

In de schoot van de vervoerregio werden de voorstellen voor het Vervoer op Maat besproken.  Deze zijn weergegeven in hoofdstuk 4 van het Addendum  “Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021” van de Vervoersregio Gent (in bijlage). 

De krachtlijnen van dit Vervoer op Maat voor Gent zijn:

 • een vaste VoM-dienst tussen Zelzate en Oostakker (uurdienst) met bediening van de Kanaaldorpen Desteldonk, Mendonk en St-Kruiswinkel (specifieke fiche ter info in bijlage)
 • deelfietsen als aanvulling op het kernnet van De Lijn op een achttal plaatsen: 4 aan stations (Wondelgem, Drongen, Gentbrugge, Merelbeke) en verder  aan  St-Denijs-Westrem-Dorp, Baarle-Dorp, Zwijnaarde-Molen en Oostakker-Dorp (kaart ter info in bijlage)
 • een systeem van “OV-taxi”, een vorm van vraagafhankelijk vervoer die kan ingezet worden tussen niet meer bediende haltes en nabijgelegen knooppunten (specifieke fiche ter info in bijlage, eveneens kaart ter info in bijlage) 
 • middelen voor Max Mobiel teneinde de shuttlediensten naar perifere tewerkstellingsgebieden verder te kunnen uitvoeren. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De bedoeling is dat – conform het Decreet Basisbereikbaarheid – de vervoerregio het Vervoer op Maat vaststelt. Daarom wordt gevraagd dat de gemeenteraad het Vervoer op Maat dat voorzien is op het grondgebied van de stad Gent, goed te keuren. 

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de voorstellen voor het Vervoer op Maat in Gent zoals geformuleerd in Hoofdstuk 4 van het addendum 'Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 - Vervoerregio Gent - Addendum', gevoegd in bijlage.


Bijlagen

 • Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 - addendum
 • VVR Gent kaarten selectie mobipunten
 • Fiches Vervoer op Maat VVR Gent OV taxi
 • Fiches Vervoer op Maat VVR Gent VoM vast 7 Zelzate - Oostakker
 • Gent haltevoorstel VoM ovtaxi