Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00350 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan verschillende vrijetijdsactoren - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 20:52
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00350 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan verschillende vrijetijdsactoren - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 44
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00350 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan verschillende vrijetijdsactoren - Goedkeuring 2021_GRMW_00350 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan verschillende vrijetijdsactoren - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 13.850,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Jeugddienst betaalt kosten terug die gemaakt zijn in het kader van het Forum Jeugdwelzijnswerk. Dit Forum is, het overlegplatform tussen de Gentse jeugdwelzijnswerkorganisaties en de Jeugddienst. Het heeft enerzijds als doel signalen over kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie te bundelen naar het beleid toe, en wil anderzijds zelf kort op de bal spelen met een aantal acties gericht op kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. Dit forum beschikt over een eigen werkingsbudget dat kan ingezet worden om in te spelen op de noden van de werkingen en de doelgroep.  Onderstaande kosten werden in samenspraak met het forum gemaakt:

  • Vzw JONG (Antwerpsesteenweg 195, 9040 Sint-Amandsberg) maakte 9.300 euro kosten voor de aankoop van bolderkarren in kader van mobiel jeugdwelzijnswerk voor de verschillende leden van het Forum, en laptops bedoeld om gebruikt te worden in de verschillende werkingen van de leden van het Forum, in kader van huistaakbegeleiding.
  • Vzw Habbekrats (Edward Anseeleplein 3, 9000 Gent) maakte 200 euro kosten voor de aankoop van kerstattenties aan kinderen in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
  • Vzw VroemVroem (Schilderstraat 5, bus 101, 9040 Sint-Amandsberg) maakte 100 euro kosten voor de aankoop van kerstattenties aan kinderen in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
  • Vzw Özburun (Opgeëistenlaan 455, 9000 Gent) maakte 750 euro kosten voor de aankoop van kerstattenties aan kinderen in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
  • Vzw Een hart voor Vluchtelingen (Drongenstationstraat 34, 9031 Drongen) maakte 2.500 euro kosten voor herstellingen aan laptops om ter beschikking te kunnen stellen aan kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, in kader van het Gents solidariteitsfonds. 
  • Vzw Treck Hostel (Groendreef 51, 9000 Gent) maakte 1.000 euro kosten in kader van het project 'Uitgestelde bedden'. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het betreft de toekenning van een eenmalige subsidie aan een aantal vrijetijdsactoren die noch door een reglement, noch door een overeenkomst geregeld wordt en niet nominatief in de meerjarenplanning werd opgenomen.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

Bovengenoemde vzw's zijn vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van hun balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op de rekeningnummers van de organisaties: 

Vzw JONG: BE70 0013 9008 0425 

Vzw Habbekrats: BE41 3900 3040 5010

Vzw Vroemvroem: BE23 7380 2387 8691

Vzw Treck Hostel: BE35 3631 6360 9637

Vzw Een hart voor vluchtelingen: BE80 0689 0486 9577

Vzw Özburun: BE49 0011 6541 3671

De begunstigden van de subsidie dienen elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven


Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406300JW

budgetpositie

6491000

categorie

werkingssubsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

 13.850 euro

Totaal

 13.850 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 9.300 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan vzw JONG (Antwerpsesteenweg 195, 9040 Sint-Amandsberg) met als doel het terugbetalen van gemaakte kosten in functie het forum Jeugdwelzijnswerk (voorzien bolderkarren en laptops).

Artikel 2

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 200 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan vzw Habbekrats (Edward Anseeleplein 3, 9000 Gent) met als doel het terugbetalen van gemaakte kosten in functie het forum Jeugdwelzijnswerk (voorzien kerstattenties voor kinderen in een maatschappelijk kwetsbare situatie).

Artikel 3

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 100 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan vzw Vroem Vroem (Schilderstraat 5, bus 101, 9040 Sint-Amandsberg) met als doel het terugbetalen van gemaakte kosten in functie het forum Jeugdwelzijnswerk (voorzien kerstattenties voor kinderen in een maatschappelijk kwetsbare situatie).

Artikel 4

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 750 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan vzw Özburun (Opgeëistenlaan 455, 9000 Gent) met als doel het terugbetalen van gemaakte kosten in functie het forum Jeugdwelzijnswerk (voorzien kerstattenties voor kinderen in een maatschappelijk kwetsbare situatie).

Artikel 5

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 2.500 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan vzw Een hart voor vluchtelingen (Drongenstationstraat 34, 9031 Drongen) met als doel het terugbetalen van gemaakte kosten in functie het Forum Jeugdwelzijnswerk (herstel computers bedoeld voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie).

Artikel 6

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 1.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan vzw Treck Hostel (Groendreef 51, 9000 Gent) met als doel het terugbetalen van gemaakte kosten in functie het forum Jeugdwelzijnswerk (aanbieden van uitgestelde bedden).


Bijlagen

  • Financiële informatie