Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00310 - Afwijking van het reglement voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra - Aanbod gratis vrijwilligersvervoer vanwege de lokale dienstencentra in het kader van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 23:16
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00310 - Afwijking van het reglement voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra - Aanbod gratis vrijwilligersvervoer vanwege de lokale dienstencentra in het kader van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 47
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00310 - Afwijking van het reglement voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra - Aanbod gratis vrijwilligersvervoer vanwege de lokale dienstencentra in het kader van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 - Goedkeuring 2021_GRMW_00310 - Afwijking van het reglement voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra - Aanbod gratis vrijwilligersvervoer vanwege de lokale dienstencentra in het kader van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 76.798,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent wil ervoor zorgen dat haar inwoners zich maximaal laten vaccineren tegen Covid-19.
Voor deze vaccinatie heeft het stadsbestuur een vaccinatiecentrum opgezet in Flanders Expo.
Waarom wordt deze beslissing genomen?

We willen zorgen voor een zo groot mogelijke vaccinatiegraad van de Gentse bevolking en al zeker van de meest kwetsbare (oudere en/of minder mobiele) doelgroep. Stad Gent helpt hier mee de door de federale overheid vooropgestelde doelstelling van 70% vaccinatiegraad te behalen.
Om de minder mobiele Gentenaars alle kansen te geven om zich te laten vaccineren moet er sterk ingezet worden op vervoer naar het vaccinatiecentrum.

Net als het openbaar vervoer zal het specifieke vervoer voor de minder mobiele Gentenaars gratis aangeboden worden.
Dit specifieke vervoer behelst:

  • georganiseerd vrijwilligersvervoer vanwege:
    • Mobar vzw
    • lokale dienstencentra stad Gent
    • vrijwilligersvervoer van de ziekenfondsen
  • het georganiseerd rolstoelvervoer door  Mobar vzw
  • De minder mobiele burgers met een beperkt inkomen kunnen beroep doen op gratis taxivervoer.

Dit besluit gaat specifiek over het  vrijwilligersvervoer georganiseerd door de lokale dienstencentra.

De lokale dienstencentra dienen hiervoor namelijk af te wijken van de door de gemeenteraad goedgekeurde tarieven voor vervoer via het reglement 'tarief voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra'.

Gezien de vaccinatiecampagne voorziet dat de eerste ritten reeds zullen plaatsvinden vanaf de 2e helft van maart is het noodzakelijk het voorliggende besluit om hiervan af te wijken reeds in voege te laten treden op 15 maart 2021.
Aan de Raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd een afwijking van de vastgelegde prijzen goed te keuren en dit vanaf 15 maart 2021.

Daarnaast wordt er, omwille van deze tijdsdruk, de toestemming gevraagd aan het vast bureau om de ritten zoals geviseerd in het voorliggende besluit reeds te laten van start gaan vanaf 15 maart 2021. Overzicht van de uitgaven

Dienst* ROO  Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Budgetplaats R00190000   
Categorie* 6149902   
Subsidiecode ABB-VC-PEN2   
2021 76.798 €   
Totaal 76.798 €   

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACJ0000 Coördinatie lokale dienstencentra

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de afwijking van de vastgestelde prijzen voor het vrijwilligersvervoer van de lokale dienstencentra en het gratis aanbod ervan in het kader van het vervoer van minder mobiele Gentenaars naar het vaccinatiecentrum,  en dit vanaf 15 maart 2021.