Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_IP_00012 - Interpellatie van raadslid Tom De Meester: Bernadettewijk: stand van zaken

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 21:31
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen; Jef Van Pee; Fourat Ben Chikha; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter
2021_IP_00012 - Interpellatie van raadslid Tom De Meester: Bernadettewijk: stand van zaken 2021_IP_00012 - Interpellatie van raadslid Tom De Meester: Bernadettewijk: stand van zaken

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De situatie in de Sint-Bernadettewijk blijft voor opschudding zorgen.

Buurtbewoners voerden al ettelijke malen acties rond de plannen in hun wijk en het gebrek aan dialoog. Ook vanuit politieke hoek kwamen er verschillende vragen en kritiek op de geplande sloop en de niet-gefaseerde aanpak van het project.

Ondertussen werden actievoerders gedagvaard en blijven de buurtbewoners op hun honger naar dialoog zitten. Ze vragen zich onder meer af hoe de ondersteuning zal verlopen bij de verhuisbewegingen en voelen druk om te verhuizen naar woningen die niet voldoen aan hun noden.

Indiener(s)

Tom De Meester

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

di 16/03/2021 - 12:43

Toelichting

Welke stappen zal het stadsbestuur nemen om de situatie in de Bernadettewijk aan te pakken?