Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_IP_00013 - Interpellatie van raadslid Tom De Meester: Daklozentelling in Gent

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 20:54
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter
2021_IP_00013 - Interpellatie van raadslid Tom De Meester: Daklozentelling in Gent 2021_IP_00013 - Interpellatie van raadslid Tom De Meester: Daklozentelling in Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Voor het eerst werd in Gent een daklozentelling georganiseerd. De resultaten zijn ontluisterend. We zitten met een groot probleem van dak- en thuisloosheid in onze stad. Er zijn bovendien 713 kinderen in onze stad die in een situatie van (half)dakloosheid leven. Dat moet een absolute topprioriteit zijn vanaf nu. 

We hebben een grote nood aan oplossingen, ook creatieve oplossingen, out-of-the-box, om aan dit probleem te werken. 

Wij denken als fractie dat het essentieel is om hierbij te vertrekken van het middenveld en het terrein waar ze veel ervaring hebben met het werk bij deze doelgroep.

Indiener(s)

Tom De Meester

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

wo 17/03/2021 - 16:59

Toelichting

Op welke manier kunnen we als stad een oplossing bieden voor de mensen in Gent die in een situatie van dak- of thuisloosheid leven?

Welke specifieke inspanningen doen we voor kinderen die geen vast verblijf hebben? 

Welke inspanningen verwacht de schepen van hogere overheden om de situatie in onze stad te verbeteren? 

Welke conclusies trekt de schepen na het onderzoek naar het aantal mensen in dak- of thuisloosheid in Gent?