Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_IP_00014 - Interpellatie van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Resultaten daklozentelling en gevolgen voor het beleid

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 20:54
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter
2021_IP_00014 - Interpellatie van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Resultaten daklozentelling en gevolgen voor het beleid 2021_IP_00014 - Interpellatie van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Resultaten daklozentelling en gevolgen voor het beleid

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De telling van daklozen in onze stad is afgerond. De cijfers bevestigen dat dakloosheid in Gent een groot probleem is. Een meerderheid van de daklozen kan rekenen op de steun van familie of vrienden of wordt opgevangen door de bestaande hulpverlening. Maar een beduidende groep valt buiten de mazen van het net. Een derde van de daklozen heeft geen duurzaam verblijfsrecht en dus weinig perspectief om hun situatie te verbeteren.

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

vr 19/03/2021 - 09:24

Toelichting

Welke conclusies trekt het stadsbestuur uit deze telling? Hoe verklaart u de hoge cijfers?
Hoe zal het beleid concreet worden bijgestuurd?