Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_IP_00015 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Telling dak- en thuislozen

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 20:54
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter
2021_IP_00015 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Telling dak- en thuislozen 2021_IP_00015 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Telling dak- en thuislozen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Tal van steden hielden recentelijk een grootschalige daklozentelling. Ook in Gent werd voor de eerste keer een dergelijke telling uitgevoerd. Het uiteindelijke doel is initieel het beheersen van de dak- en thuisloosheid en finaal het bedenken van structurele woonoplossingen. Het onderzoek werd geleid door de KULeuven en de Université de Liège in opdracht van de Koning Boudewijnstichting. Een 40-tal diensten en organisaties telden alle daklozen die op één moment in Gent verblijven. Daarbij werden niet enkel de zogenaamde ‘straatslapers’ geteld. Ook mensen die uit noodzaak in barakken, auto’s en garages slapen of bij familie of vrienden inwonen, werden opgenomen in de cijfers. De resultaten zijn ronduit onthutsend te noemen. Uit de cijfers blijkt immers dat Gent in totaal 1.873 dak- en thuislozen telt, waaronder 401 kinderen. 

Mensen worden dakloos door velerlei redenen: financiële problemen met als gevolg een uithuiszetting, verslavingsproblematiek, gebrek aan geldige verblijfsdocumenten ... Het is dus ook belangrijk deze zaken bij de wortel aan te pakken. Zo niet zullen deze cijfers blijven stijgen.

In Gent bestaan er al heel wat initiatieven, maar toch is duidelijk dat er binnen het huidige bestel niet altijd oplossingen kunnen gevonden worden. De stad wil nu inzetten op oplossingen op maat omdat er blijkbaar toch nog heel wat mensen niet bereikt kunnen worden.

 


 

Indiener(s)

Johan Deckmyn

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

ma 22/03/2021 - 17:49

Toelichting

Hoe interpreteert het stadsbestuur de hoge cijfers van dak- en thuislozen?

Aan welke (creatieve) oplossingen wordt er gedacht om deze wijdverbreide problematiek aan te pakken? 

Zal het stadsbestuur hiervoor beroep doen op o.a. de hogere overheden?

Zal het stadsbestuur met snelle oplossingen komen voor het hoge aantal kinderen die blijkbaar dak- of thuisloos zijn?

Wordt er ook nagedacht over manieren om dakloosheid te voorkomen?