Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_VVB_00012 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Sonja Welvaert: Bedwantsenbestrijding bij sociale woningen

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 22:17
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Anne Schiettekatte; Jef Van Pee; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_VVB_00012 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Sonja Welvaert: Bedwantsenbestrijding bij sociale woningen
Afgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 7
Elke Sleurs, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Stemmen tegen 35
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Onthoudingen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_VVB_00012 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Sonja Welvaert: Bedwantsenbestrijding bij sociale woningen 2021_VVB_00012 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Sonja Welvaert: Bedwantsenbestrijding bij sociale woningen

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

Bedwantsen zijn de laatste jaren meer en meer een probleem in verschillende steden, ook in Gent. Vorig jaar werd er vanuit WoninGent beslist om een uitbraak van bedwantsen in drie woontorens op een collectieve wijze te bestrijden. Dit om een verdere verspreiding van de plaag in de stad tegen te gaan. Bedwantsen verspreiden zich namelijk op een zeer efficiënte manier en zorgen voor veel ongemak. WoninGent koos ervoor om de kosten van de bestrijding te "solidariseren": iedere bewoner draagt bij aan de kost van de bestrijding. De manier waarop deze bestrijding is verlopen zorgde voor verschillende vragen en onduidelijkheden bij de bewoners. Er kwamen verschillende klachten over het verloop van de bestrijding en de afhandeling ervan.

Waarom wordt deze beslissing genomen

Bedwantsen vormen door hun snelle verspreiding een plaag en een zwaar ongemak voor bewoners die ermee te maken hebben. Ze moeten zo efficiënt mogelijk bestreden worden. Deze bestrijding verloopt best op een collectieve manier waarbij de kosten niet tot bij de bewoners komen. Hierdoor verbetert de medewerking bij de bewoners en vermijden we een verdere verspreiding van bedwantsen in Gent.

Indiener(s)

Sonja Welvaert

Tijdstip van indienen

ma 22/03/2021 - 16:59

Initiatiefrecht

Artikel 1

De stad neemt de verantwoordelijkheid op voor bedwantsbestrijding in sociale woningen en de bijhorende kosten.

Artikel 2

Stad Gent betaalt de rekeningen voor de bedwantsbestrijding die uitgevoerd werd in 2020 bij sociale woningen terug aan de bewoners.