Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_VVB_00010 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Elke Sleurs, Groen-, Vooruit-, Open Vld- en CD&V-fractie: Voorstel tot ondertekening van het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes openbaar vervoer’.

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 21:36
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_VVB_00010 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Elke Sleurs, Groen-, Vooruit-, Open Vld- en CD&V-fractie: Voorstel tot ondertekening van het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes openbaar vervoer’.
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 46
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_VVB_00010 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Elke Sleurs, Groen-, Vooruit-, Open Vld- en CD&V-fractie: Voorstel tot ondertekening van het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes openbaar vervoer’. 2021_VVB_00010 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Elke Sleurs, Groen-, Vooruit-, Open Vld- en CD&V-fractie: Voorstel tot ondertekening van het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes openbaar vervoer’.

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

Mobiel zijn is essentieel om het eigen leven kwaliteitsvol uit te bouwen en te beleven. Met de beleidsvisie over basisbereikbaarheid wil Vlaanderen belangrijke plaatsen en diensten (zoals scholen, handelskernen, cultuurcentra, …) beter bereikbaar maken.

Het openbaar vervoer is binnen basisbereikbaarheid een belangrijke schakel van het mobiliteitsnetwerk. Door een vlotte combinatie van fiets, auto, trein, tram, bus en/of aangepast vervoer moet iedereen zijn bestemming probleemloos kunnen bereiken. Veilig, comfortabel en duurzaam.

Basisbereikbaarheid geldt voor iedereen, jong en oud, onder alle omstandigheden, met of zonder handicap. De Vlaamse regering besliste daarom tot de opmaak van een Masterplan Toegankelijkheid met ambitieuze maar haalbare doelstellingen voor het toegankelijk maken van halte-infrastructuur.

Ongeveer één op zeven mensen onder de 65 jaar heeft een beperking. En ongeveer één op vijf mensen is ouder dan 65. Ook als je in die categorieën valt moet je je vlot kunnen verplaatsen. Maar ook als je bijvoorbeeld met een kinderwagen onderweg bent of als je met een blessure zit. Iedereen dus, met of zonder handicap.

Als beheerder is de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van het publiek domein, met inbegrip van de halte-infrastructuur voor het openbaar vervoer langsheen de gemeentewegen. Maar liefst 62% van de huidige bus- en tramhaltes ligt langs gemeentewegen.

Op de Gemeenteraad van 18 november 2019 werd op voorstel van het college en schepen De Bruycker al het Charter en actieplan 'Werken aan een toegankelijk Gent, nog voor de eerste stap' goedgekeurd, waarin ook de toegankelijkheid van haltes voor openbaar vervoer aan bod komt.

Op het vragenuurtje van de Gemeenteraad van 14 dec 2020 werd over het Masterplan toegankelijke haltes openbaar vervoer al een mondelinge vraag gesteld door raadslid Sara Matthieu (Groen), die voorstelde om het charter te ondertekenen. Hierop werd door Schepen Watteeuw bevestigend geantwoord.


Waarom wordt deze beslissing genomen

Om de steden en gemeenten aan te sporen hun engagement op te nemen lanceert Vlaanderen in het kader van het Masterplan, samen met de vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) het charter ‘Masterplan toegankelijkheid haltes’ dat de gemeenten kunnen ondertekenen. Op die manier dragen de lokale besturen op een proactieve manier bij aan het realiseren van de doelstellingen van het Masterplan Toegankelijkheid en verklaren ze om bij elke investering in het openbaar domein een toegankelijkheidstoets te doen.

Met dit charter onderschrijft de gemeente de noodzaak van een inclusieve mobiliteit. Een sterk toegankelijkheidsbeleid bouwt op een aantal universele uitgangspunten en duidelijke engagementen. Dit charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ benadrukt het potentieel en de voordelen van Universal Design van het publieke domein, waarbij iedereen comfortabel, veilig en duurzaam mobiel kan zijn.

De Vlaamse overheid engageert zich van haar kant door een aantal steunmaatregelen voor lokale besturen te voorzien in het masterplan, zoals financiële ondersteuning en coaching.

Daarom, op voorstel van de Groen-fractie, de Open Vld-fractie, de Vooruit-fractie, de CD&V-fractie en de N-VA fractie

Indiener(s)

Elke Sleurs

Tijdstip van indienen

ma 22/03/2021 - 11:16

Initiatiefrecht

Artikel 1

De gemeenteraad vraagt aan het schepencollege om het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ te ondertekenen en het administratief en inhoudelijk op te volgen.