Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_VVB_00013 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Johan Deckmyn: Onderzoek sociale woonfraude

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 22:48
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Anne Schiettekatte; Jef Van Pee; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_VVB_00013 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Johan Deckmyn: Onderzoek sociale woonfraude
Afgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Stemmen tegen 36
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_VVB_00013 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Johan Deckmyn: Onderzoek sociale woonfraude 2021_VVB_00013 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Johan Deckmyn: Onderzoek sociale woonfraude

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

In het verleden zette de stad Gent onvoldoende in op sociale woonfraude. Nu reikt de Vlaamse Overheid zelf de nodige middelen aan.

Waarom wordt deze beslissing genomen

Recentelijk gaf de “Lierse Woonmaatschappij” opdracht voor een doorgedreven onderzoek onder de 1.100 sociale huurders. Eerst werden de huurders aangeschreven met de boodschap dat er zou onderzocht worden of niemand een eigendom in het buitenland bezat. Over 59 gezinnen bestonden zware vermoedens. Intussen werden al 50 dossiers afgerond. Daaruit bleek dat 25 huurders bouwgronden, appartementen of woningen hadden in het buitenland. Zij kregen 9 maanden de tijd om te verhuizen. Daarnaast vorderde de woonmaatschappij 400.000 euro aan onrechtmatig verkregen sociale korting terug. Daarnaast waren er ook 5 gezinnen met ‘beperkt vermogen’, bijvoorbeeld een huis of appartement dat ze samen met anderen bezitten. Zij krijgen één jaar de tijd om dat vastgoed te verkopen. 

Eerdere gelijkaardige onderzoeken in Antwerpen en Hamme wierpen ook al hun vruchten af. Zo kreeg de Antwerpse huisvestingsmaatschappij “Woonhaven” bij alle vonnissen gelijk in de rechtbank. In totaal werd al 590.000 euro aan onrechtmatig verkregen sociale korting teruggevorderd. 

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele zet nu het licht op groen voor buitenlands eigendomsonderzoek in héél Vlaanderen. Goed voor een jaarlijkse investering van 5 miljoen euro. In België volstaat het om in het kadaster te kijken. In het buitenland zijn die gegevens niet altijd beschikbaar of worden ze niet uitgewisseld met ons land. Daarom wordt nu een beroep gedaan op 5 privébureaus in België en Nederland die gespecialiseerd zijn in dit soort onderzoeken. Er is intussen ook een akkoord voor onderzoek in 41 landen.

Om de financiële drempels weg te nemen voorziet minister Diependaele een subsidie voor sociale verhuurders die een beroep doen op dit raamcontract. Als het vooronderzoek geen bewijs van buitenlands bezit oplevert, betaalt de Vlaamse overheid 75% van het factuurbedrag terug. Indien het vooronderzoek wel een bewijs oplevert, betaalt de overheid 100% van het totale factuurbedrag van het vooronderzoek en het onderzoek ten gronde terug.

In het verleden paste de stad Gent voor dergelijke onderzoeken. Het stadsbestuur wou de weg van de privatisering van dergelijke onderzoeken niet inslaan. Volgens het stadsbestuur had Gent voldoende andere middelen om fraude met eigendommen in het buitenland op te sporen. Zo was er al een akkoord tussen België en Turkije waarbij gegevens worden uitgewisseld. Al bij al waren de resultaten dan ook beperkt.

Indiener(s)

Johan Deckmyn

Tijdstip van indienen

di 23/03/2021 - 16:53

Initiatiefrecht

Artikel 1

Artikel 1 :

De Gentse Gemeenteraad,

op voorstel van de Vlaams Belanggemeenteraadsfractie,

  • beslist om beroep te doen op het raamcontract dat de Vlaamse Overheid ter beschikking stelt van de sociale verhuurders om sociale huurfraude tegen te gaan (bezit van eigendommen in het buitenland).