Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_VVB_00014 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Gert Robert: Onderzoek naar buitenlandse eigendommen bij WoninGent & SVK

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 22:49
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Anne Schiettekatte; Jef Van Pee; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_VVB_00014 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Gert Robert: Onderzoek naar buitenlandse eigendommen bij WoninGent & SVK
Afgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Stemmen tegen 36
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_VVB_00014 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Gert Robert: Onderzoek naar buitenlandse eigendommen bij WoninGent & SVK 2021_VVB_00014 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Gert Robert: Onderzoek naar buitenlandse eigendommen bij WoninGent & SVK

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

Sociale huisvesting biedt mensen met een beperkt inkomen de kans op een kwalitatieve woning tegen een betaalbare prijs. De samenleving investeert via het belastinggeld van de burgers aanzienlijke bedragen om sociale huisvesting mogelijk te maken, dit zowel op Vlaams niveau (met recordinvesteringen) als op Gents niveau. 

Om het maatschappelijk draagvlak voor sociale huisvesting te behouden is het belangrijk dat sociale woningen gaan naar mensen die er effectief recht op hebben. Sociale fraude moet daarom zowel voorkomen als actief bestreden worden.  

Eén van de voorwaarden om recht te hebben op een sociale woning is dat men zelf geen eigen woning of bouwgrond mag bezitten. De controle hierop wat buitenlandse eigendommen betreft, was tot voor kort bijzonder moeilijk. De voorbije jaren echter verrichtte o.a. de Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven op dit vlak pionierswerk dat nu Vlaams uitgerold wordt. 

Gent heeft in vergelijking met andere Vlaamse steden en gemeenten een groot bestand aan sociale woningen (circa 13%). De Stad Gent en OCMW Gent zijn rechtstreeks ook belangrijke spelers via WoninGent (99% van de aandelen) en via het Sociaal Verhuurkantoor.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen

Sinds kort heeft de Vlaamse overheid via de VMSW een raamovereenkomst afgesloten met een aantal private onderzoeksbureaus gespecialiseerd in onderzoek naar het bezit van buitenlandse eigendommen.  

De Vlaamse overheid voorziet ook subsidies voor sociale verhuurders die intekenen op de raamovereenkomst. Voor een vooronderzoek dat geen bewijs van buitenlandse eigendom oplevert, zal de tussenkomst 75% bedragen, voor een vooronderzoek dat wel een bewijs oplevert zal Vlaanderen de volledige factuur betalen.  

Elke sociale woning die bewoond wordt door iemand die er geen recht op heeft, is er één teveel want betekent meteen een sociale woning minder voor iemand die ze echt nodig heeft. De nieuwe raamovereenkomst biedt een nieuw instrument om fraudegevallen op te sporen en te beëindigen.  

De winst is dubbel: enerzijds komen woningen vrij voor wie er wel recht op heeft, anderzijds dient wie er geen recht op had de onterecht genoten huurkortingen terug te betalen. Deze sommen kunnen de sociale verhuurders dan terug investeren in bijvoorbeeld het onderhoud en de renovatie van hun patrimonium. De uitdagingen op dit vlak voor WoninGent zijn welbekend. 

Daarom, op voorstel van de N-VA-fractie,

Indiener(s)

Gert Robert

Tijdstip van indienen

wo 24/03/2021 - 11:17

Initiatiefrecht

Artikel 1

De gemeenteraad draagt het college van  burgemeester en schepenen op om SHM WoninGent en het Gentse Sociaal Verhuurkantoor op te roepen om in te tekenen op de nieuwe Vlaamse raamovereenkomst inzake het onderzoek naar buitenlandse eigendommen van sociale huurders.