Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_IP_00016 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn (bij hoogdringendheid): Rellen met jongeren in en rond de studentenbuurt (24/03/2021)

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 23:09
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter
2021_IP_00016 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn (bij hoogdringendheid): Rellen met jongeren in en rond de studentenbuurt (24/03/2021) 2021_IP_00016 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn (bij hoogdringendheid): Rellen met jongeren in en rond de studentenbuurt (24/03/2021)

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De laatste weken is er steeds minder bereidheid bij de jongeren om de coronamaatregelen te volgen. Dit heeft uiteraard te maken met de schijnbare uitzichtloosheid van de situatie. Er komt nu al een 3de lockdown aan, waardoor de jongeren (waaronder ook de studenten) opnieuw stevig getroffen worden. Bovendien vlot ook de vaccinatiecampagne niet door enerzijds een gebrek aan vaccins, maar anderzijds ook door de administratieve rompslomp die gepaard gaat met de vaccinatiecampagne. Bovendien wordt er zodanig veel gecommuniceerd door de politici, door de virologen en door iedereen die, al is het maar zijdelings, betrokken is bij deze coronacrisis.

Het hoeft dan ook geen verwondering dat de jongeren (en in casu dus ook de Gentse studenten) het allemaal een beetje beu worden. Bewijs is het toenemend aantal kotfeestjes en de kleinere relletjes op en rond het Sint-Pietersplein de laatste weken. Ook op dinsdagavond kwamen er al heel wat mensen samen op het Sint-Pietersplein. Het is dan ook niet te verwonderen dat dit alles is uiteindelijk uitgemond zijn in grote rellen op het Sint-Pietersplein en in de aanpalende studentenbuurt op woensdagavond 24/03.

De burgemeester heeft intussen al een aantal maatregelen getroffen. Vraag is natuurlijk of deze voldoende zullen blijken. Het is immers duidelijk dat er een toch wel gevaarlijke escalatie aan de gang is.

Wij hopen ook dat er deze keer geen misbruik gemaakt zal gemaakt worden van de feiten om onze Gentse politie opnieuw in een slecht daglicht te stellen.

Indiener(s)

Johan Deckmyn

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

do 25/03/2021 - 16:49

Toelichting

Bestaan de relschoppers enkel uit studenten of maken ook andere groepen misbruik van de situatie om keet te schoppen?

Het is niet onze bedoeling om de eerder genomen maatregelen in vraag te stellen, maar was het niet aangewezen om meer en preventiever te patrouilleren in deze buurt? Zeker gezien de feiten van dinsdagavond.

Naar verluidt werden 2 personen bestuurlijk aangehouden en  werd er 1 proces-verbaal uitgeschreven. Daarnaast zouden er amper boetes uitgeschreven zijn. Dat lijkt ons bitter weinig gezien de omvang van de menigte en het feit dat de politiemensen duidelijk belaagd werden. De burgemeester stelde dat de openbare veiligheid vrijwaren de prioriteit was. Is het dan geen slecht signaal om, gezien de zwaarwichtige feiten, niet repressiever opgetreden werd?