Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_AM_00001 - Amendement van de Groen-fractie op het voorstel van raadslid Elke Sleurs betreffende de ondertekening van het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes openbaar vervoer’.

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 21:33
Afgevoerd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter
2021_AM_00001 - Amendement van de Groen-fractie op het voorstel van raadslid Elke Sleurs betreffende de ondertekening van het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes openbaar vervoer’. 2021_AM_00001 - Amendement van de Groen-fractie op het voorstel van raadslid Elke Sleurs betreffende de ondertekening van het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes openbaar vervoer’.

Motivering

Koppeling aan agendapunt

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Op de Gemeenteraad van 14 dec 2020 werd hierover al een mondelinge vraag gesteld door de Groen-fractie, bij monde van Sara Matthieu, die voorstelde om het charter te ondertekenen. Hierop werd door Schepen Watteeuw bevestigend geantwoord.

link op e-besluit: https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/do/roi/view?id=424002&collapsedSidebar=true 

 

Indiener(s)

Sara Matthieu

Tijdstip van indienen

ma 29/03/2021 - 16:43

Initiatiefrecht

Artikel 1

Toe te voegen op het einde van de motivering:

 

Op de Gemeenteraad van 14 dec 2020 werd hierover al een mondelinge vraag gesteld door de Groen-fractie, bij monde van Sara Matthieu, die voorstelde om het charter te ondertekenen. Hierop werd door Schepen Watteeuw bevestigend geantwoord.

 

Daarom, op voorstel van de GROEN-fractie en de N-VA fractie