Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_AM_00002 - Amendement van de Groen-, Vooruit-, OpenVLD- en CD&V-fractie op het voorstel van raadslid Elke Sleurs betreffende de ondertekening van het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes openbaar vervoer’.

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 21:35
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sofie Bracke, schepen; Jef Van Pee; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_AM_00002 - Amendement van de Groen-, Vooruit-, OpenVLD- en CD&V-fractie op het voorstel van raadslid Elke Sleurs betreffende de ondertekening van het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes openbaar vervoer’.
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 45
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_AM_00002 - Amendement van de Groen-, Vooruit-, OpenVLD- en CD&V-fractie op het voorstel van raadslid Elke Sleurs betreffende de ondertekening van het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes openbaar vervoer’. 2021_AM_00002 - Amendement van de Groen-, Vooruit-, OpenVLD- en CD&V-fractie op het voorstel van raadslid Elke Sleurs betreffende de ondertekening van het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes openbaar vervoer’.

Motivering

Koppeling aan agendapunt

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Op de Gemeenteraad van 18 november 2019 werd op voorstel van het college en schepen De Bruycker al het Charter en actieplan 'Werken aan een toegankelijk Gent, nog voor de eerste stap' goedgekeurd, waarin ook de toegankelijkheid van haltes voor openbaar vervoer aan bod komt.

Op het vragenuurtje van de Gemeenteraad van 14 dec 2020 werd over het Masterplan toegankelijke haltes al een mondelinge vraag gesteld door de Groen-fractie, bij monde van Sara Matthieu, die voorstelde om het charter te ondertekenen. Hierop werd door Schepen Watteeuw bevestigend geantwoord.


Het lijkt ons correct om in het raadsbesluit naar de eerdere initiatieven rond dit thema te verwijzen.

Indiener(s)

Sara Matthieu

Tijdstip van indienen

di 30/03/2021 - 12:16

Initiatiefrecht

Artikel 1

Toe te voegen op het einde van de motivering:

Op de Gemeenteraad van 18 november 2019 werd op voorstel van het college en schepen De Bruycker al het Charter en actieplan 'Werken aan een toegankelijk Gent, nog voor de eerste stap' goedgekeurd, waarin ook de toegankelijkheid van haltes voor openbaar vervoer aan bod komt.

Op het vragenuurtje van de Gemeenteraad van 14 dec 2020 werd over het Masterplan toegankelijke haltes openbaar vervoer al een mondelinge vraag gesteld door raadslid Sara Matthieu (Groen), die voorstelde om het charter te ondertekenen. Hierop werd door Schepen Watteeuw bevestigend geantwoord.


Daarom, op voorstel van de GROEN-fractie, de OPENVLD-fractie, de VOORUIT-fractie, de CD&V-fractie en de N-VA fractie