Terug
Gepubliceerd op 26/05/2021

2021_MO_00003 - Motie van raadsleden Fourat Ben Chikha, Stephanie D'Hose, Joris Vandenbroucke, Stijn De Roo: Motie betreffende het Israëlisch-Palestijns conflict

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
di 25/05/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 25/05/2021 - 21:19
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen; Bert Misplon; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_MO_00003 - Motie van raadsleden Fourat Ben Chikha, Stephanie D'Hose, Joris Vandenbroucke, Stijn De Roo: Motie betreffende het Israëlisch-Palestijns conflict
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 41
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_MO_00003 - Motie van raadsleden Fourat Ben Chikha, Stephanie D'Hose, Joris Vandenbroucke, Stijn De Roo: Motie betreffende het Israëlisch-Palestijns conflict 2021_MO_00003 - Motie van raadsleden Fourat Ben Chikha, Stephanie D'Hose, Joris Vandenbroucke, Stijn De Roo: Motie betreffende het Israëlisch-Palestijns conflict

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

De recente escalatie van het aanslepend conflict tussen Israël en Palestina, waarbij vele (burger)slachtoffers te betreuren vallen.

Waarom wordt deze beslissing genomen

Het aanslepend conflict tussen Israël en Palestina is recent opnieuw hevig opgelaaid, naar aanleiding van de dreigende uithuiszetting van enkele Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. Elke dag   opnieuw worden doelwitten gebombardeerd waarbij vele onschuldige slachtoffers vallen. Minstens 215 burgers in Gaza, waarvan 63 kinderen, en 12 burgers in Israël, waarvan 2 kinderen, lieten daarbij al het leven (VRT, 19/05/2021). De mensenrechten worden op een ernstige manier geschonden, de actuele situatie is hoogst problematisch. De Gentse gemeenteraad veroordeelt dit op de meest krachtige wijze en samen met vele Gentse burgers en de andere overheden in ons land zijn we dan ook bijzonder ongerust over wat er zich afspeelt in de betrokken regio.

De Gentse gemeenteraad veroordeelt de illegale nederzettingen, de sloop van huizen en infrastructuur, evenals de verdrijving van Palestijnen in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaan. Die praktijken zijn namelijk strijdig met het internationaal recht, het internationaal humanitair recht en de mensenrechten. De nederzettingen in bezette gebieden brengen de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing in gevaar. Ook het eerbiedigen van de status quo op heilige plaatsen is van fundamenteel belang.
 De Gentse gemeenteraad veroordeelt de door Hamas en de Islamitische Jihad (org.) op Israëlische burgers afgevuurde raketten. Ook deze zijn onaanvaardbaar en in strijd met het internationaal humanitair recht.

De bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden is en blijft voor de Gentse gemeenteraad een prioriteit. En dat vertaalt zich in het beleid dat gevoerd wordt.

De Stad Gent zet al een hele tijd in op mensenrechten. In woorden maar ook in daden. Zo worden mensenrechten duurzaam verankerd in onze organisatie en het internationaal beleid. We verwijzen hierbij naar de beleidsnota Internationale Samenwerking 2020-2025.

Ook in haar internationale contacten, bij de toekenning van overheidsopdrachten en in haar beleggingsstrategie stelt de stad mensenrechten meer dan ooit centraal. Daartoe wordt een mensenrechtenraad opgericht die haar hierin zal adviseren.

Samen met vele anderen wil de Gentse gemeenteraad een krachtig signaal geven tegen geweld en voor duurzame vrede. Daarom:

Indiener(s)

Stephanie D'Hose, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Stijn De Roo

Tijdstip van indienen

do 20/05/2021 - 22:39

Initiatiefrecht

Artikel 1

  1. Inzake het huidige, disproportionele geweld in het Israëlisch-Palestijns conflict roept de Gentse gemeenteraad zowel de federale regering als de Europese Unie op hun (diplomatieke) rol te spelen en actief te pleiten voor de naleving van het internationaal (humanitair) recht, de toepassing van de internationale resoluties en een blijvende de-escalatie van het conflict. De schending van het internationaal recht moet stoppen.
  2. Tevens roept de Gentse gemeenteraad op tot een blijvend staakt-het-vuren in het Israëlisch-Palestijns conflict. Geweld dient plaats te maken voor dialoog, waarbij een duurzaam vredesakkoord het doel moet zijn.
  3. De Gentse gemeenteraad vraagt het college om over te gaan tot het verlenen van humanitaire hulp aan de getroffen bevolking in Gaza.
  4. De stad schrijft zich in in het differentiatiebeleid (het onderscheid tussen Israël enerzijds en de nederzettingen in de bezette gebieden anderzijds) van de federale regering ten aanzien van de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.