Terug
Gepubliceerd op 26/01/2021

2021_GRMW_00020 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van jeugdwerk en de uitbouw van een vrijwilligerswerking in Nieuw Gent - werkingsjaren 2021-2023 - Bloemenstad vzw - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 25/01/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 25/01/2021 - 19:20
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Veli Yüksel, Evita Willaert, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00020 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van jeugdwerk en de uitbouw van een vrijwilligerswerking in Nieuw Gent - werkingsjaren 2021-2023 - Bloemenstad vzw - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00020 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van jeugdwerk en de uitbouw van een vrijwilligerswerking in Nieuw Gent - werkingsjaren 2021-2023 - Bloemenstad vzw - Goedkeuring 2021_GRMW_00020 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van jeugdwerk en de uitbouw van een vrijwilligerswerking in Nieuw Gent - werkingsjaren 2021-2023 - Bloemenstad vzw - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Voorgestelde uitgaven

€ 259.058,60

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bloemenstad vzw is een landelijk erkende jeugdvereniging

De Jeugddienst heeft sinds 2019 een subsidieovereenkomst met Bloemenstad vzw, Ebergiste de Deynestraat 1, 9000 Gent.

De vorige overeenkomst werd opgesteld voor werkingsjaar 2019.
Deze subsidieovereenkomst werd verlengd tot en met 31/12/2020 (gemeenteraad 22/06/2020). 

De nieuwe overeenkomst gaat in op 01/01/2021 en loopt tot 31/12/2023.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De overeenkomst bestaat uit vier prestaties:
  1. Realiseren van een kwalitatief, groepsgericht, leeftijdsgebonden, gevarieerd, participatief, empowerend en toegankelijk jeugdatelier.
  2. Prikkelt, coacht en ondersteunt kinderen en jongeren in het ontwikkelen van hun talenten.
  3. Inzetten op een sterke vrijwilligerswerking.
  4. Zet in op samenwerkingsverbanden met diverse partners in functie van de kinderen en jongeren en op verbinding met de buurt en werkt mee aan een sterk stedelijk jeugdbeleid.

Om dit te realiseren wordt er een subsidieovereenkomst gesloten met Bloemenstad vzw voor de werkingsjaren 2021, 2022 en 2023.

Met Bloemenstadvzw, met maatschappelijke zetel te Ebergiste de Deynestraat 1, 9000 Gent, wordt een subsidieovereenkomst gesloten voor stadsondersteuning van de open jeugdwerkinitiatieven, voor de periode van 01/01/2021 tot en met 31/12/2023. Het subsidiebedrag van deze overeenkomst bedraagt jaarlijks 84.221,23 euro (zonder indexering).

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3405400BL

 

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

75.799,11 euro

2022

86.123,78 euro

2023

88.285,49 euro

2024

8.850,22 euro

Totaal

259.058,60 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met Bloemenstad vzw, Ebergiste de Deynestraat 1, 9000 Gent, voor het realiseren van jeugdwerk en de uitbouw van een vrijwilligerswerking in Nieuw Gent - werkingsjaren 2021-2023, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen