Terug
Gepubliceerd op 28/01/2021

2021_GRMW_00017 - Subsidieovereenkomst voor de algemene werking van de jeugdwelzijnswerkorganisatie en het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijken Meulestede/Afrikalaan en de site aan het Zuid - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 25/01/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 26/01/2021 - 21:48
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Sandra Van Renterghem, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00017 - Subsidieovereenkomst voor de algemene werking van de jeugdwelzijnswerkorganisatie en het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijken Meulestede/Afrikalaan en de site aan het Zuid - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 40
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00017 - Subsidieovereenkomst voor de algemene werking van de jeugdwelzijnswerkorganisatie en het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijken Meulestede/Afrikalaan en de site aan het Zuid - Goedkeuring 2021_GRMW_00017 - Subsidieovereenkomst voor de algemene werking van de jeugdwelzijnswerkorganisatie en het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijken Meulestede/Afrikalaan en de site aan het Zuid - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 927.763,64

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Habbekrats vzw had een subsidieovereenkomst voor het realiseren van lokaal jeugdwelzijnswerk voor de jaren 2014-2019.
In de laatst afgewerkte evaluatie (2020) werd bovenstaande subsidieovereenkomst positief geëvalueerd. Deze subsidieovereenkomst werd verlengd voor het jaar 2020. 

De Stad Gent wil de komende jaren stevig inzetten op het uitbreiden van het jeugd(welzijns)werk met focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, en lanceerde daarom in september 2020 een 'Open Call Jeugd(welzijns)werk'. 

De Open Call bevatte 7 (sub-)categorieën waarvoor organisaties zich kandidaat konden stellen:

 • Categorie 1: Mobiel jeugdwelzijnswerk en extra jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1A: Mobiele jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1B: Extra jeugdwelzijnswerkers
 • Categorie 2: Versterken van (zelf)organisaties en professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
  • Categorie 2A: Versterken van (zelf)organisaties
  • Categorie 2B: Professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
 • Categorie 3: Vrijetijdsaanbod in specifieke wijken 
 • Categorie 4: Bruggenbouwers: bruggen naar jeugdhulp
  • Categorie 4A: Mentaal welzijn in het jeugd(welzijns)werk  
  • Categorie 4B: Bijzondere jeugdzorg en jeugd(welzijns)werk

Organisaties konden tot en met 4 oktober 2020 een dossier indienen. Op 7 en 8 oktober vonden de jury's plaats. In zitting van 22 oktober 2020 gaf het college van burgemeester en schepenen de Jeugddienst het mandaat om gesprekken te voeren met een aantal geselecteerde organisaties om subsidieovereenkomsten voor 2021 - 2023 af te sluiten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de subsidieovereenkomst tussen het Stadsbestuur van Gent en Habbekrats, Edward Anseeleplein 3, 9000 Gent, voor het realiseren van het lokaal jeugdwelzijnswerk voor de werkingsjaren 2021-2023 worden ook de prestaties in het kader van de Open Call opgenomen. 

Organisatie vzw Habbekrats realiseert de volgende prestaties met bijhorende indicatoren:

1. De uitvoerder organiseert kwalitatief jeugdwelzijnswerk in “De Fabriek”

2. De uitvoerder organiseert kwalitatief jeugdwelzijnswerk in “De Zuidpool”

3. De uitvoerder zet in op samenwerkingsverbanden & partnerschappen in Gent centrum

4. De uitvoerder organiseert een divers & kwalitatief vrijetijdsaanbod in de sector Afrikalaan/Meulestede

5. Intern beleid & opvolging

6. Communicatie

De overeenkomst gaat in op 01/01/2021 en eindigt op 31/12/2023. De subsidiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd met 2,51 %.


Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3405400HA

 

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

271.458,48 euro

2022

308.434,14 euro

2023

316.175,83 euro

2024

31.695,19 euro

Totaal

927.763,64 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met vzw Habbekrats, Edward Anseeleplein 3, 9000 Gent, voor het realiseren van het lokaal jeugdwelzijnswerk en het realiseren van een kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijken Meulestede/Afrikalaan en Zuid voor de werkingsjaren 2021-2023, zoals gevoegd in bijlage.

 

Bijlagen