Terug college van burgemeester en schepenen / vast bureau - personeel

do 15/04/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams

B-punten

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster Persoonsgebonden

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Departement HR - Selectie
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond
Cluster Persoon

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Selectie
Cluster Persoon

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Coördinatie en Sodigent
Beleidsondersteuning
Departement HR - Selectie
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond
Cluster Persoon

Hoogdringende punten