Terug
Gepubliceerd op 08/06/2021

2021_MV_00303 - Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: Stand van zaken Safer Cities project over seksuele intimidatie

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
2021_MV_00303 - Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: Stand van zaken Safer Cities project over seksuele intimidatie 2021_MV_00303 - Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: Stand van zaken Safer Cities project over seksuele intimidatie

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Elke Sleurs

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

di 11/05/2021 - 15:35

Toelichting

Op de Korenlei vonden de afgelopen maanden een aantal incidenten plaats. Het ging o.a. om een minderjarig meisje dat aangerand werd door een jongeman die behoorde tot een groepje jongeren . Het slachtoffer werd een tijdje achtervolgd tot een passerende politiepatrouille ingreep. De politiewoordvoerder wees er in de pers op dat de Korenlei binnenkort (nog) beter in het oog zal kunnen gehouden worden via camerabewaking, maar dat zal zoals bekend vooralsnog slechts tot oktober het geval zijn.

Momenteel loopt in Gent het Safer Cities project dat in kaart wil brengen waar mensen zich onveilig voelen in onze stad, met een bijzondere focus op seksuele intimidatie: iedereen kan ervaringen delen via een onlinekaart (tot eind augustus van dit jaar). Nadien zal een groep jongeren – de zogenaamde ‘champions of change’ – met de resultaten van de bevraging aan de slag gaan en beleidsaanbevelingen doen. 

Vandaar mijn vragen: 

  1. Wat zijn de voorlopige resultaten van het Safer Cities-project: hoeveel reacties zijn er tot nog toe? Welke plekken werden tot dusver aangeduid als plaatsen waar mensen zich onveilig voelen of negatieve ervaringen opdeden? Gaat het stadsbestuur en/of de politie ook zelf al met die resultaten aan de slag? Hoe wordt dit project tot eind augustus verder bekend gemaakt bij de bevolking?
  2. Werd de groep jongeren die de ‘champions of change’ zullen vormen al geselecteerd? Hoe werd/wordt hierbij te werk gegaan en in samenwerking met welke eventuele partners?
  3. Mogen we uit de verklaring van de politiewoordvoerder in de pers afleiden dat de Gentse politie voorstander is van meer permanente camerabewaking in het stadscentrum?