Terug
Gepubliceerd op 08/06/2021

2021_GRMW_00577 - Definitieve vaststelling van de namen 'Nieuwevaart', 'Indigopad', 'Sumakpad' en 'Saffloerpad' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Gaardenierspad en voor de nieuwe fiets- en wandelpaden binnen de groenzones tussen Nieuwevaart, Roggestraat en Maïsstraat te Gent - Vaststelling

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq
2021_GRMW_00577 - Definitieve vaststelling van de namen 'Nieuwevaart', 'Indigopad', 'Sumakpad' en 'Saffloerpad' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Gaardenierspad en voor de nieuwe fiets- en wandelpaden binnen de groenzones tussen Nieuwevaart, Roggestraat en Maïsstraat te Gent - Vaststelling 2021_GRMW_00577 - Definitieve vaststelling van de namen 'Nieuwevaart', 'Indigopad', 'Sumakpad' en 'Saffloerpad' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Gaardenierspad en voor de nieuwe fiets- en wandelpaden binnen de groenzones tussen Nieuwevaart, Roggestraat en Maïsstraat te Gent - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad stelde op 01/03/2021 de namen 'Nieuwevaart', 'Indigopad', 'Sumakpad' en 'Saffloerpad' principieel vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Gaardenierspad en voor de nieuwe fiets- en wandelpaden binnen de groenzones tussen Nieuwevaart, Roggestraat en Maïsstraat te Gent.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, werd na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek georganiseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 29/03/2021 tot 03/05/2021, werden geen bezwaren ingediend. Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de definitieve vaststelling van de namen.

Adviezen

Cultuurraad Gunstig advies

De Cultuurraad werd op 23/03/2021 op de hoogte gebracht van de organisatie van het openbaar onderzoek en bracht binnen de gestelde termijn positief advies uit.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Artikel 1

Stelt de naam 'Nieuwevaart' definitief vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Gaardenierspad, voor het stuk tussen de bestaande Nieuwevaart en de vaste knip te Gent, zoals aangeduid met roze kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand.

Artikel 2

Stelt de naam 'Indigopad' definitief vast voor het nieuwe fiets- en wandelpad binnen de groenzone tussen het kruispunt met Gaardeniersweg, Gaardenierspad en Parallelweg en de Maïsstraat te Gent, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand.

Artikel 3

Stelt de naam 'Sumakpad' definitief vast voor het nieuwe fiets- en wandelpad binnen de groenzone tussen Indigopad en Roggestraat te Gent, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand.

Artikel 4

Stelt de naam 'Saffloerpad' definitief vast voor het nieuwe fiets- en wandelpad binnen de groenzone tussen Nieuwevaart en Roggestraat te Gent, zoals aangeduid met gele kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand.