Terug
Gepubliceerd op 08/06/2021

2021_GRMW_00578 - Definitieve vaststelling van de naam 'Slokkeboomstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van de doorsteek in het verlengde van de zijweg van de Achterstraat, voorbij het rond punt en postbus/adres Achterstraat 18, langs het park tot aan de Azaleastraat te Sint-Amandsberg - Vaststelling

commissie algemene zaken, financiƫn en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq
2021_GRMW_00578 - Definitieve vaststelling van de naam 'Slokkeboomstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van de doorsteek in het verlengde van de zijweg van de Achterstraat, voorbij het rond punt en postbus/adres Achterstraat 18, langs het park tot aan de Azaleastraat te Sint-Amandsberg - Vaststelling 2021_GRMW_00578 - Definitieve vaststelling van de naam 'Slokkeboomstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van de doorsteek in het verlengde van de zijweg van de Achterstraat, voorbij het rond punt en postbus/adres Achterstraat 18, langs het park tot aan de Azaleastraat te Sint-Amandsberg - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad stelde op 01/03/2021 de naam 'Slokkeboomstraat' principieel vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van de doorsteek in het verlengde van de zijweg van de Achterstraat, voorbij het rond punt en postbus/adres Achterstraat 18, langs het park tot aan de Azaleastraat te Sint-Amandsberg.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, werd na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek georganiseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 29/03/2021 tot 03/05/2021, werden geen bezwaren ingediend. Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de definitieve vaststelling van de naam.

Adviezen

Cultuurraad Geen advies ontvangen

De Cultuurraad werd op 23/03/2021 op de hoogte gebracht van de organisatie van het openbaar onderzoek en bracht binnen de gestelde termijn geen advies uit. Overeenkomstig artikel 4,2° van het decreet plaatsnaamgeving wordt het advies als gunstig beschouwd.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Artikel 1

Stelt de naam 'Slokkeboomstraat' definitief vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van de doorsteek in het verlengde van de zijweg van de Achterstraat, voorbij het rond punt en postbus/adres Achterstraat 18, langs het park tot aan de Azaleastraat te Sint-Amandsberg, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.