Terug
Gepubliceerd op 08/06/2021

2021_GRMW_00617 - Retributie voor het plaatsnemen op markten - Wijziging

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00617 - Retributie voor het plaatsnemen op markten - Wijziging 2021_GRMW_00617 - Retributie voor het plaatsnemen op markten - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 18 december 2019 het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen op markten' goed, met ingang van 1 januari 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op 26 juni vindt voor het eerst de wekelijkse markt op het Drongenplein te Drongen plaats. Voor deze nieuwe markt is nog geen tarief opgenomen in het retributiereglement. Voorgesteld wordt om het Drongenplein toe te voegen aan de Vrijdagmarkt, Sint Michielsplein en Groentenmarkt en dus aan datzelfde tarief te onderwerpen.

De Dienst Feesten en Ambulante Handel is belast met het uitvoeren van dit reglement.

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Feesten en Ambulante Handel 
2021 1.500 
2022 1.500 
2023 1.500 
2024 1.500 
2025 1.500 
Later  
Totaal 7.500 

Verwachte ontvangsten

€ 7.500,00

Activiteit

AC34388 Ambulante handel en foren

Besluit

Artikel 1

Wijzigt artikel 3, § 1 van het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen op markten' als volgt:

Aan de opsomming 'Vrijdagmarkt (zaterdag), Sint Michielsplein, Groentenmarkt (biomarkt)' wordt telkens 'Drongenplein' toegevoegd.

De wijzigingen treden in werking op 24 juni 2021.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen op markten' zoals gevoegd in bijlage.