Terug
Gepubliceerd op 08/06/2021

2021_GRMW_00715 - Rapport organisatiebeheersing Stad Gent 2020 - Kennisneming

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq
2021_GRMW_00715 - Rapport organisatiebeheersing Stad Gent 2020 - Kennisneming 2021_GRMW_00715 - Rapport organisatiebeheersing Stad Gent 2020 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het Lokaal Bestuur, artikel 219.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het Lokaal Bestuur, artikel 219.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Decreet over het lokaal bestuur (artikel 217-220-101) voorziet dat elke lokale overheid over een organisatiebeheersingsysteem beschikt. 

Organisatiebeheersing moet een redelijke zekerheid verschaffen over:

  • het bereiken van doelstellingen;
  • het naleven van wetgeving en procedures;
  • de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;
  • het efficiënt en economisch gebruik van middelen;
  • de bescherming van activa;
  • het voorkomen van fraude.

In de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van juni 2019 werd het 'Kader voor Organisatiebeheersing' goedgekeurd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Overeenkomstig artikel 219 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, rapporteert de algemeen directeur jaarlijks over de organisatiebeheersing.

In het rapport over 2020 worden volgende hoofdstukken besproken:

  1. Het kader voor Organisatiebeheersing toegelicht
  2. Organisatiebeheersing in de praktijk - 2020
  3. Interne audit en externe audit
  4. Besluit

Het rapport licht toe hoe we via het inzetten op continu verbeteren en risicomanagement werken aan een optimale organisatiebeheersing. Zowel in het rapport als in de bijlagen leest u concrete realisaties in dit kader.

Activiteit

AC34623 Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van het bij dit besluit gevoegde rapport, over het jaar 2020, van de algemeen directeur over de organisatiebeheersing in Stad en OCMW Gent.