Terug
Gepubliceerd op 08/06/2021

2021_GRMW_00698 - Definitieve vaststelling van de namen 'Avrijevaartpad' en 'Gertrudispad' voor de fiets- en wandelpaden binnen het Gentse havengebied, op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen en aanbrengen van een onderschrift op het straatnaambord 'Gertrudispad' - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiƫn en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq
2021_GRMW_00698 - Definitieve vaststelling van de namen 'Avrijevaartpad' en 'Gertrudispad' voor de fiets- en wandelpaden binnen het Gentse havengebied, op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen en aanbrengen van een onderschrift op het straatnaambord 'Gertrudispad' - Goedkeuring 2021_GRMW_00698 - Definitieve vaststelling van de namen 'Avrijevaartpad' en 'Gertrudispad' voor de fiets- en wandelpaden binnen het Gentse havengebied, op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen en aanbrengen van een onderschrift op het straatnaambord 'Gertrudispad' - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad stelde op 29/03/2021 de namen 'Avrijevaartpad' en 'Gertrudispad' principieel vast voor de fiets- en wandelpaden binnen het Gentse havengebied, op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, werd na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek georganiseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 08/04/2021 tot 11/05/2021, werden geen bezwaren ingediend. Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de definitieve vaststelling van de namen.

Op het straatnaambord 'Gertrudispad' kan volgend onderschrift worden aangebracht: 'Abdis van de Aurea Cella-abdij, 14de eeuw'.

Adviezen

Cultuurraad Gunstig advies

De Cultuurraad werd op 01/04/2021 op de hoogte gebracht van de organisatie van het openbaar onderzoek en bracht binnen de gestelde termijn positief advies uit.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Artikel 1

Stelt de naam 'Avrijevaartpad' definitief vast voor het fiets- en wandelpad binnen het Gentse havengebied, in het verlengde van de (Evergemse) Tragelstraat tot aan de Christoffel Columbuslaan te Gent, op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen, zoals aangeduid met groene kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand 1 en situatieplan.

Artikel 2

Stelt de naam 'Gertrudispad' definitief vast voor het fiets- en wandelpad binnen het Gentse havengebied, in het verlengde van het Aleydispad en naast het Zuidledeplein en -park, op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand 2 en situatieplan.

Artikel 3

Keurt goed het aanbrengen van het onderschrift 'Abdis van de Aurea Cella-abdij, 14de eeuw' op het straatnaambord 'Gertrudispad'.