Terug
Gepubliceerd op 08/06/2021

2021_GRMW_00714 - Overheidsopdrachten - Generieke machtiging aan Stad Gent voor optreden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale voor diverse opdrachten - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financi├źn en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq
2021_GRMW_00714 - Overheidsopdrachten - Generieke machtiging aan Stad Gent voor optreden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale voor diverse opdrachten - Goedkeuring 2021_GRMW_00714 - Overheidsopdrachten - Generieke machtiging aan Stad Gent voor optreden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale voor diverse opdrachten - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 10┬░.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad schrijft jaarlijks ongeveer gemiddeld een 70-tal overheidsopdrachten uit voor de aankoop van generieke werken, leveringen en diensten, zoals het leveren van schoonmaakproducten, leveren van gordijnen, leveren van broodjes, aankoop keukentoestellen, onderhoud en herstelling van daken ...

In deze raamovereenkomsten treedt de Stad Gent op als aanbestedende overheid en als aankoopcentrale voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure, voor de voorwaarden van de opdracht, het voeren van de plaatsingsprocedure alsook de gunning, de sluiting en de uitvoering van de opdracht.
Op die manier kan het OCMW Gent voor zijn aandeel in deze opdrachten een beroep doen op de Stad Gent welke laatste optreedt als aankoopcentrale. Hierdoor is het OCMW Gent dan vrijgesteld van de verplichting zelf een plaatsingsprocedure te organiseren en kan het OCMW Gent binnen de opdracht rechtstreeks bestellingen afnemen bij de gekozen leverancier/dienstverlener/aannemer.

Vandaag dient bij elke opdracht die door de Stad Gent wordt uitgeschreven ook de goedkeuring te worden gevraagd aan het OCMW om de Stad Gent te machtigen om voor het OCMW op te treden als aankoopcentrale. 

In het kader van administratieve vereenvoudiging  is het juridisch verdedigbaar om te werken met een generieke machtiging in plaats van met afzonderlijke machtigingen. Ook het generieke karakter van deze opdrachten zelf is een argument om te werken met een algemene machtiging. Wel zal nog bij de gunning van de opdracht door de Stad Gent telkenmale een afzonderlijke goedkeuring worden gevraagd aan het vast bureau voor de desbetreffende beslissing tot afname met de details van de bestelling.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Rekening houdende met voorgaande machtigt het OCMW Gent de Stad Gent om, wat betreft zijn aandeel in diverse opdrachten, op te treden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale. 

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn machtigt de Stad Gent om, wat betreft zijn aandeel in diverse overheidsopdrachten, op te treden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale.