Terug
Gepubliceerd op 08/06/2021

2021_GRMW_00699 - Definitieve vaststelling van de namen ‘Dries Morelpad’, ‘Odile Maespad’ en ‘Marie-Jeanne Coolsenpad’ voor het nieuwe fiets- en wandelpad tussen de Sint-Bernadettestraat en het Ombeekhof en de aftakkingen links van school Het Tandwiel en richting Ombeekhof te Sint-Amandsberg en aanbrengen van een onderschrift op de straatnaamborden - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq
2021_GRMW_00699 - Definitieve vaststelling van de namen ‘Dries Morelpad’, ‘Odile Maespad’ en ‘Marie-Jeanne Coolsenpad’ voor het nieuwe fiets- en wandelpad tussen de Sint-Bernadettestraat en het Ombeekhof en de aftakkingen links van school Het Tandwiel en richting Ombeekhof te Sint-Amandsberg en aanbrengen van een onderschrift op de straatnaamborden - Goedkeuring 2021_GRMW_00699 - Definitieve vaststelling van de namen ‘Dries Morelpad’, ‘Odile Maespad’ en ‘Marie-Jeanne Coolsenpad’ voor het nieuwe fiets- en wandelpad tussen de Sint-Bernadettestraat en het Ombeekhof en de aftakkingen links van school Het Tandwiel en richting Ombeekhof te Sint-Amandsberg en aanbrengen van een onderschrift op de straatnaamborden - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad stelde op 29/03/2021 de namen ‘Dries Morelpad’, ‘Odile Maespad’ en ‘Marie-Jeanne Coolsenpad’ principieel vast voor het nieuwe fiets- en wandelpad tussen de Sint-Bernadettestraat en het Ombeekhof en de aftakkingen links van school Het Tandwiel en richting Ombeekhof te Sint-Amandsberg.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, werd na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek georganiseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 08/04/2021 tot 11/05/2021, werden geen bezwaren ingediend. Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de definitieve vaststelling van de namen.

Op het straatnaambord 'Dries Morelpad’ kan volgend onderschrift worden aangebracht: 'Pastoor van de Sint-Bernadetteparochie, °1923 - +2013'.

Op het straatnaambord 'Odile Maespad' kan volgend onderschrift worden aangebracht: 'Slachtoffer zeppelincrash, °1906 - +1915'.
Op het straatnaambord 'Marie-Jeanne Coolsenpad' kan volgend onderschrift worden aangebracht: 'Slachtoffer zeppelincrash, °1882 - +1915'.

Adviezen

Cultuurraad Geen advies ontvangen

De Cultuurraad werd op 01/04/2021 op de hoogte gebracht van de organisatie van het openbaar onderzoek en bracht binnen de gestelde termijn geen advies uit. Overeenkomstig artikel 4,2° van het decreet plaatsnaamgeving wordt het advies als gunstig beschouwd.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Artikel 1

Stelt de naam 'Dries Morelpad' definitief vast voor het nieuwe fiets- en wandelpad tussen de Sint-Bernadettestraat en het Ombeekhof te Sint-Amandsberg, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegde plannen.

Artikel 2

Stelt de naam 'Odile Maespad' definitief vast voor de aftakking links van school Het Tandwiel te Sint-Amandsberg, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegde plannen.

Artikel 3

Stelt de naam 'Marie-Jeanne Coolsenpad' definitief vast voor de aftakking richting Ombeekhof te Sint-Amandsberg, zoals aangeduid met groene kleur op bijgevoegde plannen.

Artikel 4

Keurt goed het aanbrengen van het onderschrift 'Pastoor van de Sint-Bernadetteparochie, °1923 - +2013' op het straatnaambord 'Dries Morelpad'.

Artikel 5

Keurt goed het aanbrengen van het onderschrift 'Slachtoffer zeppelincrash, °1906 - +1915' op het straatnaambord 'Odile Maespad'.

Artikel 6

Keurt goed het aanbrengen van het onderschrift 'Slachtoffer zeppelincrash, °1882 - +1915' op het straatnaambord 'Marie-Jeanne Coolsenpad'.