Terug
Gepubliceerd op 08/06/2021

2021_GRMW_00768 - Nieuw subsidiereglement Collectie van de Gentenaar - co-creatief (her)gebruik digitaal erfgoed voor de periode 2021-2023 - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq
2021_GRMW_00768 - Nieuw subsidiereglement Collectie van de Gentenaar - co-creatief (her)gebruik digitaal erfgoed voor de periode 2021-2023 - Goedkeuring 2021_GRMW_00768 - Nieuw subsidiereglement Collectie van de Gentenaar - co-creatief (her)gebruik digitaal erfgoed voor de periode 2021-2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent is projectcoördinator van het Europese Urban Innovative Actions project 'CoGhent - De collectie van de Gentenaar'. Dit project wil de ‘Gentse museale collectie’ digitaal ontsluiten, die op een participatieve manier verrijken met input en verhalen van Gentenaars, aan de hand daarvan op cultureel niveau tonen wat ons verbindt, en dit aangrijpen om de sociale cohesie in de stadswijken te versterken.  Het project ging van start op 1 juli 2020. 

Het Urban Innovative Actions programma voorziet een regeling voor financiële bijdragen ter ondersteuning van derde partijen (individuen en organisaties) die geen deel zijn van het partnerschap. Zo worden bewoners, organisaties, etc. gestimuleerd om gebruik te maken van en zelf aan de slag te gaan met de digitaal ontsloten collecties van de instellingen die deelnemen aan het project (Design Museum Gent, STAM, Industriemuseum, Huis van Alijn en Archief Gent). Doel is dat zij er nieuwe afgeleiden, verhalen of activiteiten rond bouwen en/of de collecties verrijken met nieuwe creaties, verhalen, onderzoek,… 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werden 2 nieuwe reglementen uitgewerkt, parallel aan elkaar: 

1. Subsidiereglement ‘Collectie van de Gentenaar’ – co-creatief (her)gebruik digitaal erfgoed voor periode 2021-2023. Hiervoor is een budget van 100.000 euro  beschikbaar bij de Stad Gent. Dit subsidiereglement heeft als doel projecten te ondersteunen die op een co-creatieve manier aan de slag gaan met de in CoGhent ontsloten erfgoedcollecties. De projecten dragen bij aan de sociale cohesie in de buurt, wijk of stad. 

2. Subsidiereglement ‘Collectie van de Gentenaar’ – technologisch (her)gebruik digitaal erfgoed voor periode 2021-2023. Hiervoor is een budget van 100.000 euro  beschikbaar bij District09. Dit subsidiereglement heeft als doel projecten te ondersteunen die aan de slag gaan met de ruwe data uit de in CoGhent ontsloten erfgoedcollecties om er nieuwe technologische toepassingen mee te ontwikkelen. 

Enkel het eerste reglement valt onder de bevoegdheid van de Stad Gent en ligt hier dus voor ter goedkeuring. Het reglement rond technologisch hergebruik wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur van District09. De communicatie rond beide reglementen zal echter gemeenschappelijk gebeuren.

De Dienst Strategische Subsidies is belast met de controle van de uitvoering van dit reglement. 

Het reglement treedt in werking op 1 oktober 2021 en eindigt op 30 juni 2023.

Activiteit

AC34498 Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het 'Subsidiereglement Collectie van de Gentenaar - co-creatief (her)gebruik voor de periode 2021-2023' zoals gevoegd in bijlage.