Terug
Gepubliceerd op 08/06/2021

2021_MV_00367 - Mondelinge vraag van raadslid Tom De Meester: Opvolging Arsenaalsite

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
2021_MV_00367 - Mondelinge vraag van raadslid Tom De Meester: Opvolging Arsenaalsite 2021_MV_00367 - Mondelinge vraag van raadslid Tom De Meester: Opvolging Arsenaalsite

Motivering

Gekoppelde initiatiefrechten

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Tijdens de gemeenteraad van 26 april 2021 was er een debat over de rol die de stad zal innemen bij de ontwikkeling van de Arsenaalsite. Het antwoord van de burgemeester wees erop dat de stad de overweging heeft gemaakt om de site te verwerven:
 “NMBS heeft in een gesprek laten weten dat de Stad Gent niet als een preferentiële partner kan worden beschouwd en dat ze opteren voor een openbare verkoopprocedure.”

Maria Vindevoghel (PVDA-PTB) stelde in de federale commissie mobiliteit van 26 mei 2021 de vraag aan minister Gilkinet (Ecolo) waarom niet rechtstreeks aan de stad Gent wordt verkocht. Uit het antwoord van minister Gilkinet bleek dat de Stad Gent geen interesse toonde voor de aankoop van de Arsenaalsite. “De NMBS heeft geen officieel aanbod van de stad Gent ontvangen.” Dit is in tegenstelling tot de uitspraak van de burgemeester op onze vraag tijdens de gemeenteraad van 26 april 2021.

Indiener(s)

Tom De Meester

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

di 08/06/2021 - 10:01

Toelichting

Klopt de uitspraak van minister Gilkinet dat de stad Gent geen interesse heeft getoond voor de aankoop van de Arsenaal-site?

Werd er een (financieel) plan opgemaakt i.s.m. woonactoren zoals bijvoorbeeld WoninGent om deze site te kunnen aankopen?

Gent zou een proactieve rol kunnen opnemen door bijvoorbeeld een procedure van onteigening met minnelijke verkoop op te starten. Wordt hier aan gedacht?