Terug
Gepubliceerd op 10/06/2021

2021_MV_00370 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Investeringen Fluxys

commissie algemene zaken, financiƫn en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
2021_MV_00370 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Investeringen Fluxys 2021_MV_00370 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Investeringen Fluxys

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Recent was er enige commotie bij verschillende steden en gemeenten omtrent de investeringen van de gasnetbeheerder Fluxys in een Braziliaans bedrijf.

De Gentse schepen voor Energie en Klimaat heeft publiek aangegeven dat (verder) investeringen in gas ethisch onverantwoord is. Bij Fluxys reageert men verrast.

De goedgekeurde beleidsnota Financiën is helder aangaande de ambities rond fossielvrij investeren.

 Al de beleggingen van Stad Gent moeten tegen eind 2023 volledig fossielvrij zijn. 'We maken hier enkel een uitzondering voor strategische participaties (financieel vaste activa) die een opdracht van publiek belang uitvoeren, zoals de participaties in Elia (hoogspanningsnetbeheer elektriciteit), Fluxys (elektriciteits- en gasdistributienetbeheerder) en Fluvius (gasnetbeheerder).'

 

Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

di 08/06/2021 - 20:28

Toelichting

Wat is uw visie vanuit uw beleidsdomein financiën? Is er afgaand op uw beleidsnota een probleem met de activiteiten van Fluxys in Brazilië? Zo ja, op welke manier? Zo nee, zal dit worden rechtgezet?