Terug
Gepubliceerd op 10/06/2021

2021_GRMW_00782 - Opheffing van de Politieverordening houdende het invoeren van een alcoholverbod op het openbaar domein teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - Bekrachtiging

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq
2021_GRMW_00782 - Opheffing van de Politieverordening houdende het invoeren van een alcoholverbod op het openbaar domein teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - Bekrachtiging 2021_GRMW_00782 - Opheffing van de Politieverordening houdende het invoeren van een alcoholverbod op het openbaar domein teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - Bekrachtiging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, §1

Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, laatst gewijzigd door het ministerieel besluit van 4 juni 2021


Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het Lokaal Bestuur, artikel 40, §3

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, §1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Ingevolge de coronapandemie zijn er federaal enkele noodzakelijke maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus maximaal in te dijken, vastgelegd in een ministerieel besluit. 

Op basis van het toenmalig ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19  te beperken, heeft de burgemeester bij politieverordening in toepassing van artikel 134 § 1 Nieuwe Gemeentewet een alcoholverbod ingevoerd op het openbaar domein.

Zo werd in voornoemd ministerieel besluit onder meer bepaald dat de verkoop van alcoholische dranken in alle inrichtingen met inbegrip van automaten verboden zijn vanaf 20u00 's avonds tot 05u00 's morgens, werd een samenscholingsverbod opgelegd en werd het gebruik van de openbare ruimte beperkt .

De tijdelijke politieverordening werd bekrachtigd door de gemeenteraad in zitting van 19 oktober 2020.

Het ministerieel besluit van 7 mei 2021 regelde het buitenplan voorzien vanaf 8 mei a.s.  

In dit besluit werd onder meer een verbod tot verkoop van alcoholische dranken in alle inrichtingen met inbegrip van automaten vanaf 22u 's avonds tot 5u 's morgens en een sluiting van de nachtwinkels om 22u opgelegd, specifiek om te voorkomen dat mensen te veel alcohol zouden consumeren en de social distancing maatregelen zouden vergeten worden.

De politieverordening werd aan dit buitenplan aangepast, welke werd bekrachtigd door de gemeenteraad van 25 mei 2021.

Het huidig ministerieel besluit van 4 juni 2021 heft echter het algemeen verbod op de verkoop van alcoholische dranken tussen 22u00 en 05u00 op. Tevens wordt het sluitingsuur van nachtwinkels uitgebreid naar 23u30. Dit kadert in de eerste fase van het zomerplan, waarbij het Overlegcomité tot grote versoepelingen heeft beslist op basis van de gunstige evolutie in de gezondheidssituatie. 

Gelet op voornoemde versoepeling is de verbodsbepaling tot het consumeren van alcohol op het openbaar domein tussen 22u 's avonds en 6u 's morgens ook niet meer noodzakelijk.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De "Politieverordening houdende het invoeren van een alcoholverbod op het openbaar domein teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken" genomen door de burgemeester op 7 mei 2021 en bekrachtigd door de gemeenteraad op 25 mei 2021 dient dan ook te worden opgeheven. De opheffing gaat in op 9 juni 2021, zijnde de datum waarop de eerste fase van het zomerplan voorzien in het ministerieel besluit van 4 juni 2021 ingaat.

Gelet op het feit dat het opheffen van het verbod op de verkoop op alcoholische dranken ingaat op 9 juni 2021, kon niet gewacht worden op de gemeenteraad van 21 juni 2021 om het daarop gebaseerde verbod op alcoholconsumptie op het openbaar domein op te heffen.

Daarom heeft de burgemeester op 7 juni 2021 de opheffing van de betrokken politieverordening goedgekeurd, dit met ingang van 9 juni 2021.

Artikel 134 § 1 Nieuwe Gemeentewet impliceert dat de opheffing van deze verordening ter bekrachtiging moet worden voorgelegd op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.

Activiteit

ACP1511 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Bekrachtigt de opheffing van de 'Politieverordening houdende het invoeren van een alcoholverbod op het openbaar domein teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken' genomen door de burgemeester in toepassing van artikel 134 § 1 Nieuwe Gemeentewet op 7 juni 2021