Terug commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Mededelingen

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Punt voor alle raadsleden

Toelichting jaarrekening 2020 en budgetwijziging 2021 voor de bevoegdheid van :

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid OCMW

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Organisatieontwikkeling

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Team Belastingen Wonen
Team Hulpdiensten
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Dienst Communicatie
Juridische Dienst
Departement Publiekzaken en Burgerzaken
Dienst Burgerzaken
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies
Departement Financiën
Team Belastingen Economie
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd bijkomende maatregelen m.b.t. de privatieve innames goed te keuren ter ondersteuning van de lokale economie getroffen door de federale coronamaatregelen:

    • een kwijtschelding van de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2021 in de belasting op de inname van het openbaar domein.
    • een opheffing van de aangifteplicht voorzien in artikel 7, §1 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein' voor het aanslagjaar 2021.
    • een vermindering van de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2022 in de belasting op de inname van het openbaar domein met zeven vierentwintigsten voor alle innames tot 15 april 2022.
    • een verlenging van de aangiftetermijn voorzien in artikel 7, §1 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein' voor het aanslagjaar 2022 tot 30 juni 2022.
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Besloten vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM