Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00206 - Mondelinge vraag van raadslid Johan Deckmyn: Opnieuw heibel in de Blaarmeersen

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 19/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 19/04/2021 - 21:44
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Elke Sleurs; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Stijn De Roo; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Isabelle Heyndrickx; Fourat Ben Chikha; Jeroen Paeleman; Geert Vergaerde, ; Bart Tierens, ; Céline  Van Troos, ; Geert Allary, Bestuursondersteuning; Petrus D'Haese, Kabinet Coddens; Els Baetsle, PZ Gent; Anneleen De Bock, ; Ellen Druyts, ; Filip Rasschaert, PZ Gent; Toon Mertens, ; Annelies Van Steenberge, ; Steffi De Craemer, ; Stefan Vanbroeckhoven, ; Geert Baeckeland, PZ Gent; Koen Janssens, ; Jeroen Wasteels, ; Matto Langeraert, PZ Gent; Sabine Deneef, Kabinet Burgemeester; Tony Verschooten, ; Filip Van Tricht, ; Glauke Vanwonterghem,

Afwezig

Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Jef Van Pee; Gert Robert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Christiaan Van Bignoot; Patricia De Beule; Mieke Bouve; Gabi De Boever; Carl De Decker; Alana Herman; Sara Matthieu; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Evita Willaert; Veli Yüksel; André Rubbens; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser

Secretaris

Jeroen Paeleman
2021_MV_00206 - Mondelinge vraag van raadslid Johan Deckmyn: Opnieuw heibel in de Blaarmeersen 2021_MV_00206 - Mondelinge vraag van raadslid Johan Deckmyn: Opnieuw heibel in de Blaarmeersen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Deze week hadden we het eerste prachtig lenteweer en het was onmiddellijk weer prijs: heibel in de Blaarmeersen. Op 30 maart zakte in de namiddag een groep jongeren uit Brussel af naar de Blaarmeersen om er eens ter plaatse meteen keet te schoppen met enkele Gentse jongeren. Er ontstond een vechtpartij met zo’n 20 jongeren, zowel jongens en meisjes. Langs beide kanten werd er stevig op los geslagen en getrapt. Op de sociale media bleken er al gauw enkele filmpjes te circuleren. Het gevecht stopte pas toen de politie arriveerde en de jongeren uit elkaar haalde. Eén van de Gentse jongeren werd preventief naar het ziekenhuis overgebracht. Uiteindelijk werd er niemand gearresteerd.

Die jongeren hadden blijkbaar ook al amok gemaakt op trein 518 (Oostende-Eupen), waarbij er zelfs alarm werd geslagen voor een gewapend iemand. Er kwam politieversterking en er volgde een ‘sweeping’ van de trein.

Het is helaas niet de eerste keer dat ik hierover een vraag moet stellen. Vorig jaar was er een speciaal overleg tussen schepen Bracke en burgemeester De Clercq n.a.v. de toenmalige feiten. De Gentse Politie, de beheerder Farys en G4S zetten toen in op een “zomerplan”. De burgemeester stelde toen dat er voldoende politie-inzet zou voorzien worden voor handhaving op bepaalde hotspots, waarvan de Blaarmeersen één van de belangrijkste was. Dit alles in goede samenwerking met G4S en Farys. 

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wil trouwens amokmakers in recreatiedomeinen of op stranden strenger aanpakken. Dit door een uitbreiding van het ‘plaatsverbod’. Tegen de zomer zou ze daarvoor een regeling uitwerken.

Minister Verlinden heeft intussen een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van o.a. de gemeenten,  de politie en de provincies. Zij moeten tegen de zomer een voorstel doen. Bedoeling is onder meer het ‘plaatsverbod’ uit te breiden. Er wordt immers gesteld dat burgemeesters nu al kunnen optreden tegen amokmakers, maar dat diegenen die niet meer binnen mogen in een zwembad of recreatiedomein simpelweg andere domeinen opzoeken.

Indiener(s)

Johan Deckmyn

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

vr 02/04/2021 - 13:01

Toelichting

  • Waren de maatregelen van het Gents “zomerplan” van vorig jaar nu ook al van toepassing? Zo niet, waarom niet?

  • Wat hielden deze maatregelen juist in?

  • Hoe zal het stadsbestuur concreet reageren op deze nieuwe feiten?

  • Hoe zit het precies met de opgelegde COVID-maatregelen in de Blaarmeersen en andere stedelijke recreatiegebieden?

  • Is de burgemeester op de hoogte gesteld van de incidenten op de trein? Indien er inderdaad een wapen zou zijn geweest op de trein, bestaat de mogelijkheid dat op zijn minst één van de betreffende jongeren gewapend was. Werden de jongeren op de Blaarmeersen gefouilleerd? Wat was desgevallend het resultaat?

  • Heeft het stadsbestuur al overleg gehad binnen de werkgroep van minister Verlinden? Welke houding zal ze daar aannemen?

Bespreking

Antwoord

Sta mij vooreerst toe heel duidelijk te stellen dat amokmakers niet thuishoren op onze Blaarmeersen. Onze politie heeft de dag van de feiten heel kort op de bal gespeeld en was ook heel snel ter plaatse om tussenbeide te komen. De politie monitort permanent de situatie en indien nodig voeren zij identiteitscontroles uit en manen overlastbezorgers aan om huiswaarts te keren. 

Er is een zeer goede en nauwe samenwerking tussen de Politiezone Gent, de politiediensten van de Federale politie, de Spoorwegpolitie en Securail. Zo is het mogelijk dat jongeren die gekend zijn voor moeilijkheden in de recente periode of waarvan men vermoedt dat zij overlast of amok willen veroorzaken, direct door de interne veiligheidsdienst van de NMBS (Securail) worden aangesproken in het station. Geruggesteund door de politie worden de potentiële amokmakers dan aangemaand om de eerstvolgende trein vanuit station Gent Sint-Pieters richting huis te nemen.   

Wat betreft uw vraag naar het incident op de trein kan ik u meegeven dat dit incident zich niet voordeed op 30 maart. De melding had niks met de vechtpartij van 30 maart te maken. De melding gebeurde immers op 1 april. Ik ben hiervan inderdaad op de hoogte gesteld. De politiediensten deden het nodige om de trein te ontruimen en te sweepen. Het nazicht naar een wapen was negatief. Voorafgaand aan dit incident werden op de locaties Gent-Sint-Pieters, Blaarmeersen, of op de weg ertussen, diverse jongeren afkomstig uit Brussel geïdentificeerd. 

Naast deze aanklampende aanpak was de federale politie, in samenwerking met onze lokale politie, de afgelopen periode ook verhoogd aanwezig aan en rond het Sint-Pietersstation. 

Op 7 april 2021 vond een gecoördineerde preventieve politionele actie plaats aan en rond het Sint Pietersstation tussen 10u en 17u. Er werd een waterkanon geplaatst en een tiental agenten stonden opgesteld rond de ingang van het station. Ook in de omliggende straten van het station werden voertuigen van de interventiedienst opgesteld.  Er deden zich geen incidenten voor. 

Wat betreft uw vragen omtrent de maatregelen van kracht op de Blaarmeersen zelf verwijs ik naar de uitgebreide toelichting die schepen Bracke reeds vorige week in de Commissie VPP bracht omtrent het zomerplan Blaarmeersen. Met dit zomerplan nemen we als stad een aantal maatregelen om te waken over de goede sfeer op de Blaarmeersen. Zoals u weet zullen alle niet-Oost-Vlamingen moeten reserveren voor het strand en de Krekenplas alsook 1 euro moeten betalen voor deze reservatie. Gentenaars, Oost-Vlamingen, studenten van Gentse scholen en bezoekers van de camping hoeven niet te reserveren en krijgen voorrang op niet Oost-Vlamingen. Deze regeling geldt reeds vanaf 12 mei 2021 op woensdag, zaterdag en zondag alsook tijdens de verlengde weekends - bij mooi weer - van Hemelvaart en Pinksteren. Vanaf 26 juni tot 31 augustus 2021 geldt deze regeling alle dagen. Ook zal net als voorgaande jaren in bewaking op  het volledige terrein worden voorzien, dit in nauwe en directe samenwerking met de politie. Samen met de vele andere maatregelen die schepen Bracke in de Commissie VPP voorstelde zorgen we er op die manier voor dat de Blaarmeersen een plek blijft voor iedereen. Specifiek wat betreft uw vraag naar de thans geldende maatregelen op de Blaarmeersen geeft schepen Bracke mij mee dat er op heden nog geen strandwerking voorzien is aangezien het water op dit moment nog niet de vereiste temperatuur om te zwemmen heeft. Uiteraard gelden wel de thans geldende coronamaatregelen m.b.t. publieke samenscholing, bubbels en sporten op het ganse domein Blaarmeersen. Dit zowel voor de binnen- en buitensportterreinen, het strand, het skatepark als de openlucht voor fietsers en wandelaars. In andere stedelijke recreatiegebieden voert men eveneens dergelijke systematiek door. Daarnaast is het zo dat de Blaarmeersen vrij toegankelijk blijven als openbaar domein en wordt voor de strandwerking en het skatepark geen toegangsprijs gevraagd. Enkel de sportterreinen zijn te boeken tegen betaling en binnenkort zullen niet Oost-Vlamingen dus ook moeten betalen wanneer zij reserveren voor het strand of de Krekenplas. 

Wat betreft uw vraag aangaande de werkgroep die Minister Verlinden oprichtte rond een mogelijke uitbreiding van het plaats verbod kan ik u meegeven dat wij hiervan inderdaad op de hoogte zijn. In de werkgroep zetelen echter geen individuele vertegenwoordigers van steden en gemeenten doch wel een vertegenwoordiger van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Wij vernamen dat de werkgroep reeds een aantal keren samenkwam en het VVSG zal ons op de hoogte houden omtrent het verloop van de werkzaamheden. 

U mag erop rekenen dat zowel de stadsdiensten als de politie de situatie op de Blaarmeersen verder stipt opvolgen zodat het voor iedereen een fijne plek is en blijft om naartoe te gaan.

di 27/04/2021 - 10:54