Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00224 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Bodycams voor de Gentse politie

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 19/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 19/04/2021 - 21:44
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Elke Sleurs; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Stijn De Roo; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Isabelle Heyndrickx; Fourat Ben Chikha; Jeroen Paeleman; Geert Vergaerde, ; Bart Tierens, ; Céline  Van Troos, ; Geert Allary, Bestuursondersteuning; Petrus D'Haese, Kabinet Coddens; Els Baetsle, PZ Gent; Anneleen De Bock, ; Ellen Druyts, ; Filip Rasschaert, PZ Gent; Toon Mertens, ; Annelies Van Steenberge, ; Steffi De Craemer, ; Stefan Vanbroeckhoven, ; Geert Baeckeland, PZ Gent; Koen Janssens, ; Jeroen Wasteels, ; Matto Langeraert, PZ Gent; Sabine Deneef, Kabinet Burgemeester; Tony Verschooten, ; Filip Van Tricht, ; Glauke Vanwonterghem,

Afwezig

Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Jef Van Pee; Gert Robert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Christiaan Van Bignoot; Patricia De Beule; Mieke Bouve; Gabi De Boever; Carl De Decker; Alana Herman; Sara Matthieu; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Evita Willaert; Veli Yüksel; André Rubbens; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser

Secretaris

Jeroen Paeleman
2021_MV_00224 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Bodycams voor de Gentse politie 2021_MV_00224 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Bodycams voor de Gentse politie

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

do 08/04/2021 - 11:47

Toelichting

In de commissie AFB van maart vroeg ik naar het gebruik van bodycams door de Gentse Politie.
Bodycams worden op dit moment maar bij uitzondering ingezet.

Uit uw antwoord bleek dat u voorstander bent van bodycams voor de politie. Een bredere inzet wordt momenteel onderzocht.


Hierover had ik graag meer informatie. 

Waaruit bestaat dit onderzoek? Wordt het dragen van bodycams door de Gentse politie de regel, zoals in andere steden al het geval is? Wanneer zal de beslissing worden genomen? Welk budget is er voorzien voor de aankoop van bijkomende bodycams?

Bespreking

Antwoord

Bodycams bieden inderdaad heel wat voordelen en het gebruik is veelzijdig: zinloze discussies kunnen worden beperkt, valse klachten kunnen onmiddellijk worden weerlegd, er is het ontradend effect naar agressors toe, e.d. 

Op heden heeft onze politie de toelating om de bodycam te gebruiken voor grootschalige evenementen, tijdens de Gentse Feesten en in de Overpoort, bij onverwachte ernstige rellen, alsook in het kader van de coronapatrouilles ter handhaving van de coronamaatregelen. Dit kader is ontstaan in nauw overleg tussen de korpsleiding en de vakbonden. 

Gezien de politie het huidig gebruik van de bodycam als hulpmiddel bij politionele opdrachten als positief evalueert wordt de mogelijkheid en wenselijkheid van een bredere inzet van bodycams momenteel onderzocht in samenspraak met het stadsbestuur en de korpsleiding. Dit onderzoek behelst het nagaan van technische specificaties van de bodycams, wettelijke voorwaarden (bv. bewaringstermijn, toegang tot de beelden en audio, ed.), overleg met de vakorganisaties, ed.   

Op uw vraag of het dragen van bodycams door de Gentse politie in ‘álle’ omstandigheden de regel wordt kan ik u op heden dan ook nog geen antwoord verschaffen. We kunnen op dit onderzoek niet vooruitlopen. Wel kan ik u meegeven dat op de begroting van de politie alvast een bedrag van € 50.000 werd voorzien in het lopende boekjaar voor de aankoop van bijkomende bodycams. Wat betreft de timing kan ik meegeven dat we dit onderzoek na de zomer wensen te kunnen afronden. Ik zal in elk geval niet nalaten spontaan op dit dossier terug te komen in de schoot van deze commissie.
di 27/04/2021 - 10:56