Terug
Gepubliceerd op 13/04/2021

2021_GRMW_00440 - Voltrekken van huwelijken in een andere openbare plaats dan het stadhuis - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 19/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Isabelle Heyndrickx
2021_GRMW_00440 - Voltrekken van huwelijken in een andere openbare plaats dan het stadhuis - Goedkeuring 2021_GRMW_00440 - Voltrekken van huwelijken in een andere openbare plaats dan het stadhuis - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Burgerlijk Wetboek, art 165/1

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art 41, 9°

Burgerlijk Wetboek, art 165/1


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Art 165/1 van het burgerlijk wetboek bepaalt dat de gemeenteraad naast het gemeentehuis ook andere openbare plaatsen met een neutraal karakter op het grondgebied van de gemeente, waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft, kan aanwijzen om huwelijken te voltrekken. 

De huidige coronamaatregelen beperken het aantal aanwezigen bij een huwelijksceremonie in het stadhuis tot 15 personen. In de toekomst bestaat de mogelijkheid dat het Overlegcomité beslist om in buitenlucht een huwelijksceremonie met 50 personen toe te laten.

Van zodra het Overlegcomité het toelaat en er binnen nog een beperking van minder dan 50 personen geldt is het aangewezen om de mogelijkheid te bieden aan de koppels om in buitenlucht te huwen. 

Om die reden vragen we de goedkeuring aan de Gemeenteraad om Hotel d'Hane Steenhuyse, Veldstraat 55 te Gent, ook aan te wijzen als locatie om huwelijken te voltrekken. 

Deze plaats voldoet aan de vereisten zoals voorzien in art 165/1 van het burgerlijke wetboek. De locatie beschikt over een voldoende grote binnentuin, is toegankelijk en centraal gelegen. De twee toegangspoorten maken het mogelijk om dit coronaproof te organiseren. 


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gezien het gemeentehuis niet beschikt over een voldoende grote buitenruimte en het Overlegcomité waarschijnlijk zal beslissen om enkel in buitenlucht een verhoogd aantal aanwezigen bij huwelijksceremonies toe te laten is het aangewezen om een extra locatie aan te wijzen. 

Activiteit

AC34015 Organiseren dienstverlening burgelijke stand

Besluit

Artikel 1

Keurt goed dat voor het voltrekken van huwelijken, naast het stadhuis, ook Hotel d’Hane Steenhuyse,

Veldstraat 55 te 9000 Gent wordt aangewezen.