Terug commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

ma 19/04/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Mededelingen

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Heyndrickx

Kabinet van de burgemeester

Bevoegdheid Stad

Departement Publiekzaken en Burgerzaken
Dienst Burgerzaken
 • De huidige coronamaatregelen beperken het aantal aanwezigen bij een huwelijksceremonie in het stadhuis tot 15 personen. In de toekomst bestaat de mogelijkheid dat het Overlegcomité beslist om in buitenlucht een huwelijksceremonie met 50 personen toe te laten.

  Van zodra het Overlegcomité het toelaat om in buitenlucht een huwelijk met meerdere mensen toe te laten en er binnen nog een beperking van minder dan 50 personen geldt is het aangewezen om de mogelijkheid te bieden aan de koppels om in buitenlucht te huwen. 

  Om die reden vragen we de goedkeuring aan de Gemeenteraad om Hotel d'Hane Steenhuyse, Veldstraat 55 te Gent, ook aan te wijzen als locatie om huwelijken te voltrekken. 

Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Economie
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd bijkomende maatregelen m.b.t. de terrasbelasting goed te keuren ter ondersteuning van de lokale economie getroffen door de federale coronamaatregelen:

  • een kwijtschelding van de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2021 in de belasting op de inname van het openbaar domein, wat de terrasinnames betreft.
  • een opheffing van de aangifteplicht voorzien in artikel 7, §1 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein', wat de terrasinnames betreft, voor het aanslagjaar 2021.
  • een vermindering van de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2022 in de belasting op de inname van het openbaar domein, wat de terrasinnames betreft, met zeven vierentwintigsten.
  • een verlenging van de aangiftetermijn voorzien in artikel 7, §1 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein', wat de terrasinnames betreft, voor het aanslagjaar 2022 tot 30 juni 2022.
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Politie - Directie Beheer
HRM
Financiën en Middelen

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
 • Aan de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport met betrekking tot de behandeling van klachten over de werking van de diensten van de Stad en het OCMW Gent over de periode januari - december 2020.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement met betrekking tot de behandeling van klachten over de werking van de stadsdiensten van de Stad Gent', zoals goedgekeurd in zitting van 26 november 2007, op te heffen m.i.v. 1 juli 2021, en een nieuw 'Reglement over de klachtenbehandeling binnen de Stad/OCMW Gent' goed te keuren, met inwerkingtreding op 1 juli 2021.

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het 'Reglement met betrekking tot de behandeling van klachten over de werking van de diensten van het OCMW Gent', zoals goedgekeurd in zitting van 9 juni 2009, op te heffen m.i.v. 1 juli 2021, en een nieuw 'Reglement over de klachtenbehandeling binnen de Stad/OCMW Gent' goed te keuren, met inwerkingtreding op 1 juli 2021.

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Besloten vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Politie - Directie Beheer
HRM